Смекни!
smekni.com

Міжнародні розрахунки та валютні операції на матеріалах комерційного банку КБ Фінанси та кредит (стр. 7 из 15)

За потреби відповідальний працівник уповноваженого (виконуючого) банку бенефіціара робить копії цих документів та підшиває їх до Справи.

4.2. Якщо під час перевірки документів за акредитивом уповноважений банк бенефіціара не виявив у них розбіжностей, то він здійснює оплату за акредитивом відповідно до пунктів 4.3 - 4.5 цієї глави.

4.3. Якщо уповноважений (виконуючий) банк бенефіціара має коррахунок в іноземному банку-емітенті, то іноземний банк-емітент зараховує суму коштів за акредитивом на коррахунок уповноваженого (виконуючого) банку бенефіціара, відкритий у його банку, або на коррахунок іншого банку, у якому уповноважений (виконуючий) банк бенефіціара має коррахунок, за реквізитами, зазначеними в умовах акредитива, або за платіжними інструкціями, отриманими від уповноваженого (виконуючого) банку.

Після зарахування іноземним банком-емітентом суми коштів за акредитивом уповноважений (виконуючий) банк бенефіціара зараховує суму коштів на коррахунок та на розподільчий рахунок (якщо бенефіціару відкрито рахунок в уповноваженому (виконуючому) банку бенефіціара) або перераховує суму коштів за акредитивом згідно з реквізитами, отриманими від бенефіціара (банку бенефіціара).

4.4. Якщо іноземний банк-емітент має коррахунок в уповноваженому банку бенефіціара та іноземний банк-емітент надав повноваження уповноваженому банку бенефіціара на списання суми коштів за акредитивом з коррахунку іноземного банку-емітента, то уповноважений (виконуючий) банк бенефіціара списує кошти із зазначеного коррахунку і діє відповідно до пункту 4.3 цієї глави.

4.5. Якщо згідно з умовами акредитива оплата за акредитивом здійснюється через рамбурсуючий банк, то уповноважений (виконуючий) банк бенефіціара надсилає рамбурсну вимогу до рамбурсуючого банку і перевіряє надходження коштів за акредитивом.

Після отримання оплати за акредитивом уповноважений (виконуючий) банк бенефіціара надалі діє відповідно до пункту 4.3 цієї глави.

4.6. Якщо під час перевірки документів за акредитивом уповноважений (виконуючий) банк виявив розбіжності, то він діє відповідно до глави 6 розділу III цього Положення.

5. Виконання уповноваженим банком бенефіціара підтвердженого експортного акредитива

5.1. Якщо умови акредитива, що надійшли до уповноваженого банку бенефіціара, містять інструкції щодо надання ним підтвердження акредитива, то уповноважений банк бенефіціара має повідомити бенефіціара про своє рішення щодо підтвердження (непідтвердження) акредитива.

5.2. Якщо уповноважений банк бенефіціара за будь-яких причин відмовляється надати своє підтвердження акредитива, то він негайно надсилає повідомлення про це до банку, від якого умови акредитива були отримані.

5.3. Для прийняття рішення щодо надання свого підтвердження акредитива уповноважений банк бенефіціара (у разі потреби) здійснює аналіз фінансового стану іноземного банку-емітента з метою оцінки майбутніх ризиків.

За погодженням між уповноваженим (підтверджуючим) банком бенефіціара та іноземним банком-емітентом як забезпечення підтвердження акредитива можуть бути:

кошти грошового забезпечення, що розміщуються на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку коштів у розрахунках інших банків в уповноваженому (підтверджуючому) банку бенефіціара;

кредитні лінії, установлені уповноваженим (підтверджуючим) банком бенефіціара для іноземного банку-емітента;

рамбурсне безвідкличне зобов'язання виконати платіж за акредитивом рамбурсуючим банком на підставі та в межах кредитних ліній, що відкриті уповноваженим (підтверджуючим) банком бенефіціара рамбурсуючому банку;

гарантії, що надаються на користь уповноваженого (підтверджуючого) банку бенефіціара третіми сторонами;

інше.

5.4. Якщо уповноважений банк бенефіціара вирішив надати своє підтвердження акредитива, то він бере на себе всі зобов'язання щодо оплати акредитива, як і іноземний банк-емітент.

5.5. Якщо уповноважений банк бенефіціара надав своє підтвердження акредитива за умови розміщення іноземним банком-емітентом грошового забезпечення на гарантійному депозиті, то уповноважений (підтверджуючий) банк бенефіціара обліковує кошти на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку коштів у розрахунках інших банків, та відповідному позабалансовому рахунку, призначеному для обліку підтверджених акредитивів.

У разі підтвердження уповноваженим банком бенефіціара акредитива без розміщення іноземним банком-емітентом коштів грошового забезпечення в уповноваженому (підтверджуючому) банку бенефіціара облік суми акредитива уповноважений (підтверджуючий) банк бенефіціара здійснює на відповідному позабалансовому рахунку, призначеному для обліку підтверджених акредитивів, за максимальною сумою акредитива. Оплата коштів за акредитивом здійснюється уповноваженим (підтверджуючим) банком бенефіціара під час отримання документів, що відповідають умовам акредитива.

5.6. Якщо уповноважений (підтверджуючий) банк бенефіціара є виконуючим банком за акредитивом, то він діє відповідно до глави 4 цього розділу.

5.7. Якщо уповноважений (підтверджуючий) банк бенефіціара має коррахунок в іноземному банку-емітенті, то він надає платіжні інструкції щодо зарахування суми коштів за акредитивом на коррахунок уповноваженого (підтверджуючого) банку бенефіціара. Після зарахування іноземним банком-емітентом суми коштів за акредитивом уповноважений (підтверджуючий) банк бенефіціара перераховує їх до виконуючого банку, якщо виконуючий банк є іншим банком, за реквізитами, отриманими від нього. Якщо уповноважений (підтверджуючий) банк бенефіціара є виконуючим банком, то він діє відповідно до пункту 4.3 глави 4 розділу III цього Положення.

Якщо уповноважений банк є банком, що надав рамбурсне зобов'язання на користь іншого (виконуючого) банку та отримав від виконуючого банку належним чином оформлену рамбурсну вимогу, то уповноважений банк здійснює оплату коштів за акредитивом відповідно до абзаців третього - четвертого цього пункту.

Якщо іноземний банк-емітент має коррахунок в уповноваженому банку та надав останньому повноваження на списання коштів за акредитивом із зазначеного коррахунку, то уповноважений банк списує суму за акредитивом із зазначеного коррахунку та перераховує її за реквізитами, отриманими від виконуючого банку, якщо виконуючий банк є іншим банком, або зараховує суму за акредитивом на розподільчий рахунок бенефіціара.

Якщо кошти грошового забезпечення за акредитивом розміщені іноземним банком-емітентом в уповноваженому (підтверджуючому) банку на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку коштів у розрахунках інших банків, то уповноважений (підтверджуючий) банк списує суму за акредитивом із зазначеного рахунку та перераховує її за реквізитами, отриманими від виконуючого банку, якщо виконуючий банк є іншим банком, або зараховує суму за акредитивом на розподільчий рахунок бенефіціара.

Якщо за умовами акредитива сплата за акредитивом здійснюється іноземним банком-емітентом відповідно до платіжних інструкцій уповноваженого (підтверджуючого) банку, то останній надсилає зазначені інструкції до іноземного банку-емітента і надалі перевіряє надходження оплати за акредитивом.

Після отримання коштів за акредитивом уповноважений (підтверджуючий) банк перераховує відповідну суму за акредитивом за реквізитами, отриманими від виконуючого банку, якщо виконуючий банк є іншим банком, або зараховує суму за акредитивом на розподільчий рахунок бенефіціара.

Якщо уповноважений (підтверджуючий) банк не отримав кошти за акредитивом від рамбурсуючого банку або банку-емітента, то уповноважений (підтверджуючий) банк має здійснити оплату коштів за акредитивом бенефіціару.

5.8. Після оплати за акредитивом уповноважений (підтверджуючий) банк списує суму за акредитивом з відповідного позабалансового рахунку, призначеного для обліку підтверджених акредитивів.

Зразок

0408008

Заява про відкриття документарного акредитива

Application form for a Documentary Credit

від "___" ____________ 200_ р.

Назва уповноваженого банку

Просимо відкрити документарний акредитив згідно з договором N _____ від "___" ____________ 200_ р. на таких умовах:

Please open a Documentary Credit according to the Contract N ________ dated ___/____________ /____ for execution under the following terms and conditions:

40A: Вид документарного акредитива: Form of Documentary Credit Безвідкличний irrevocable Трансферабельний transferable Інший other
(потрібне підкреслити)
Підтвердження акредитива Confirmation Потрібне required Непотрібне not required
Спосіб виконання документарного акредитива: провести платіж за пред'явленням негоціювати оплатити з розстрочкою акцептувати переказні векселі (тратти)
31D: Строк дії або дату та місце закінчення строку дії документарного акредитива "___" ____________ 200_ р. Date of Expiry Місце подання документів Place of Expiry
50: Наказодавець документарного акредитива (заявник акредитива): Applicant Підтверджуючий банк: Confirming Bank Виконуючий банк: Paying/Accepting/Negotiating Bank Авізуючий банк: Advising Bank
59: Бенефіціар (продавець): Beneficiary 57: Банк бенефіціара (продавця): Beneficiary's Bank
32B: Сума та назва іноземної валюти (цифрами та словами): Currency Code, Amount (numerals and in full) +/- 5 % +/- 10 % інше макс.
45A: Стислий опис товару (послуг), його кількість; умови поставки та одержувач вантажу (FOB, CIF, DDU тощо): Description of Goods and/or Services, their Quantity; Terms of Delivery; Consignee (FOB, CIF, DDU, etc.)
43P: Часткові відвантаження (потрібне підкреслити): Partial Shipments 43Т: Перевантаження (потрібне підкреслити): Transshipment
Дозволено Allowed не дозволено Not allowed Дозволено Allowed не дозволено Not allowed
44A: Місце відправлення, навантаження або одержання товару: Loading on Board/Dispatch/Taking in Charge at/from
44B: Місце доставки (транспортування): For Transportation to..
44C: Остання дата відвантаження: "___" ____________ 200_ р. Latest Date of Shipment
46A: Документи: (48:) Документи мають бути надані протягом ___ днів після дати виписки транспортного документа, але в межах терміну дії документарного акредитива:
Період подання
Documents Required Period of presentation
1. ___ ориг., ___ копії 4. ___ ориг., ___ копії
2. ___ ориг., ___ копії 5. ___ ориг., ___ копії
3. ___ ориг., ___ копії 6. ___ ориг., ___ копії
47А: Додаткові умови: Additional conditions
71B: Комісійні винагороди та відшкодування витрат: ________________________ Charges

Відкрити документарний акредитив за рахунок залучених коштів відповідно до угоди ______________________