Смекни!
smekni.com

Реалізація контрольної функції з використанням концепції контролінгу (стр. 10 из 16)

Вже націнений товар переписується в накладну на ім'я продавця, що працює в магазині на даний період часу. Адміністратор по прибутковій накладній здає товар продавцеві, який підтверджує акт прийому товару своїм підписом.

Облік фотозамовлень ведеться в спеціальному зошиті, який повинен заповняться у вигляді таблиць, що складаються з двох частин: перша частина “Віддали кур’єру” включає запис про номери конвертів з новими замовленнями, яке замовлення містить конверт і скільки склала оплата замовлення; друга частина таблиці ”Отримали у курьєра” складається з даних про те, з якими номерами конверти отримані у кур'єра, скільки в наявності друку в кожному конверті при його поверненні з лабораторії. Перша частина таблиці заповнюється за одну годину (по приїзду кур'єра - редагується) до приїзду кур'єра, кількість відданих конвертів обов'язково фіксується і підтверджується підписом кур'єра. Кількість відданих конвертів повинна дорівнювати кількості привезених конвертів(якщо привезли конвертів менше, ніж забрали, і цей факт підтверджується підписом кур'єра - матеріальну відповідальність за втрату конверта несе кур'єр або лабораторія; у разі відсутності підпису кур'єра в таблиці - відповідальність за втрату конверта несе продавець-консультант.

Друга частина таблиці заповнюється при отриманні готових замовлень, обов'язково фіксується точна кількість привезених фотографій(по форматах і типу друку) і проявів, підтверджується підписом кур'єра. Всі дані при заповненні таблиць повинні бути гранично чіткими, всі виправлення - підтверджується підписом кур'єра. Кількість привезеного фотодруку за даними зошита повинна співпадати з кількістю у відомості з лабораторії, в якій що приймає замовлення зобов'язаний розписатися. Неспівпадіння в даних про друк, відсутність підпису кур'єра в зошиті карається штрафом.

Облік ксерокопій проводиться таким чином: ксерокопіювальний аппарат обладнаний лічильником, данні на якому на початку робочого дня переписуються і заносяться в обліковий зошит., ця ж процедура проводиться в кінці робочого дня, з другого показника віднімається перший, сума помножуеться на вартість однієї копії, і кількість грошей отриманих за копії в перебігу робочого дня заноситься в обліковий зошит.

В кінці кожного робочого дня продавець заповнює спеціальну звітну відомість у вигляді таблиці. По цій відомості адміністраторові або директорові здається грошова сума за минулий робочий день, яку і дирекція і продавець фіксують у себе в облікових зошитах.

Звітна відомість за робочий день №__________

Магазин непродовольчих товарів «____________________________»

Дата: ____/___________/2006г.

Ф.І.О. реалізатора ___________________________________________

Сума товару / у магазині/ на початок дня: ___________________

Касса Попов-нения Ксерокслічільник КсероксКіл-ть і сумма Кіл-ть фото Сумма фотоі Пб/о Приходи Витрати

Сума товару / у магазине/ на кінець дня: ____________________

Поповнення рахунку / залишилося на кінець дня/ штук


А4напродажу ДжинсUMS10 ДжинсUMS25 ДжинсUMS50 КST25 KST50 LIFE10 LIFE25 LIFE50 Білайн5 Білайн15 Телеф.карт.

Товар, необхідний на завтра:

Всього за робочий день здана сума = _______________/___________________________________________________

Здала: прізвище _/____________Прийняла: _____________/_____

Підпис_/_____________

Робоча зміна в магазині триває один тиждень (сім днів). Кожен понеділок в магазині проводиться переоблік (перезміна) .Переоблік проходить наступним чіном : у неділю магазин закривається на три години раніше звичайного графіка і продавець починає перепис товару на полицях в торговому залі. Для цього існує спеціалні таблиці. В понеділок магазин не працює весь день. Адміністратор, продавець, що здає зміну і продавець, що приймає зміну переписують товар на полицях, в підсобках і на складі, перевіряють і звіряються по кількості і найменуванню товару. Вже на наступний день продавець, що прийняв зміну, виходить на роботу і приступає до своїх обов’язків в звичайному режимі. Цього ж дня продавці проводять звірку за підрахованими списками перерахунку і виводять суму на яку в даний момент існує товару.

Потім, той, що здав зміну і адміністратор проводять звірку по облікових зошитах і відомостях по сумах приходів, витрат, кас. Виявлення недостач або надлишків прораховується по формулі:

Ск.с= (Сн.с.+Ск.+Спр.) -Срас., де

Ск.с.-сумма по товару на кінець робочої зміни;

Сн.с- сума по товару на початок робочої зміни;

С.к- сума кас за робочу зміну;

Спр.- сума приходів за робочу зміну;

Срас.- сума витрат за робочу зміну.

Після закінчення звірки продавцеві виплачують зарплату.

2.2 Вдосконалення обліку за допомогою придбання нового устаткування

2.2.1 Аналіз витрат на проведення переобліку у магазині ”Домовичок”

Витрати комерційної діяльності торгових підприємств є просуванням товарів від виробників до споживачів. До них відносяться витрати по перевезеннях, зберіганні, реалізації товарів, за змістом будівель і устаткування, по оренді основних засобів, рекламі і ін., а також на управління діяльністю торгового підприємства. Відповідно до національного плану рахунків бухгалтерського

Обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств відбивається на рахунках: "адміністративні витрати", "витрати на збут", "інші витрати операційної діяльності".

До адміністративних витрат відносяться витрати, пов'язані з управлінням і обслуговуванням торгового підприємства в цілому. Такі як:

-витрати на зміст адміністративно-управлінського персоналу(оплата праці, пенсійне і соціальне страхування, додаткові виплати і ін.);

-витрати на зміст основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського призначення (оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, комунальні послуги, охорона і ін.);

- винагорода за професійні заслуги;

- витрати на зв'язок (поштові, телефонні, факс і ін.);

- амортизація нематеріальних активів загальнохозяйственного призначення;

- організаційні витрати;

- представницькі витрати;

- інші адміністративні витрати.

Витрати на збут враховують витрати, пов'язані з реалізацією товарів і послуг:

- витрати по перевезеннях;

- витрати на оплату послуг збутових організацій;

- витрати на оплату праці продавцям, торговим агентам і др.;

- витрати по страхуванню;

- витрати на рекламу.

Інші витрати операційної діяльності враховують:

- витрати на дослідження і розробки;

- недостачі і втрати від псування цінностей;

- визнані штрафи, пеня, неустойки;

- інші витрати операційної діяльності .

У перебігу звітного періоду торгове підприємство витрати, пов'язані з комерційною діяльністю, відображають в рахунках.

Я пропоную детальніше розглянути і вивчити систему обліку товару при переобліку(перезміні). За допомогою таблиць відобразимо годинні (таб.2.6) і матеріальні(таб.2.7.) витрати.


Таблиця 2.6 - Годинні витрати за час переобліку

ПРОЦЕС ТРИВАЛІСТЬ ПРОЦЕСУ / год.
Магазин не працює 14
Споживання енергоресурсів 14
Робота продавця 1 14
Робота продавця 2 11
Робота адміністратора 11

Таблиця 2.7 - Матеріальні витрати за час переобліку

ПОКАЗНИК УМОВНЕ ПОЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНА грн/год
Витрати на оренду приміщення Ва 3.80
Витрати на електроенергію Ве 0.06
Витрати на оплату праціПродавець 1 Воп1 4.09
Витрати на оплату праціПродавець 2 Воп2 4.09
Витрати на оплату праціАдміністратор Вопа 5.45
Втрачений прибуток Вп 16.00

Таблиця 2.8 - Сумарні витрати за період переобліку

ПОКАЗНИК УМОВНЕ ПОЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНА грн/одиниця ВЕЛИЧИНА грн/рік
Витрати на оренду приміщення Ва 53.2 2553.6
Витрати на електроенергію Ве 0.84 40.32
Витрати на оплату праціПродавець 1 Воп1 57.26 2748.48
Витрати на оплату праціПродавець 2 Воп2 45 2160
Витрати на оплату праціАдміністратор Вопа 60 2880
Втрачений прибуток Вп 224 10752
ВСЬОГО 440 21120

Такі втрати достатньо значні і за допомогою придбання додаткового устаткування ми зможемо прискорити процес переобліку, зменшити витрати і, як наслідок, отримати додатковий прибуток.

2.2.2 Економічний ефект як результат мінімізації витрат

Економічний ефект

Економічний ефект - збільшення об'ємів товарів і послуг, проведених за певний період часу.

Збільшення сукупного виробництва розраховується у відсотках по відношенню до попереднього періоду.

Економічний ефект може вимірюватися в натуральних вартісних показниках. Зіставлення об'ємів виробництва у фізичних одиницях (тоннах, кілометрах і т. д.) дозволяє уникнути інфляції, що викликається. Проте не завжди можливо зіставити колишні види товарів і послуг. Тому застосовується вартісне вимірювання, очищене від зростання цін.

Основними показниками служать:

Збільшення річного об'єму ВВП (ВНП, НД)