Смекни!
smekni.com

Реалізація контрольної функції з використанням концепції контролінгу (стр. 15 из 16)

Таблиця 2.12

Параметри Фактичне значення Норматив за ДСТ 12.1.005.88, СН і П 2.04.05-9 й іншим державним стандартам Відповідність фактичного значення державному нормативу
1 Температура повітря в перехідний період, З 22 - 23 22 - 24 відповідає
2 Відносна вологість % 50 40 - 60 відповідає
3.Швидкість рухуповітря, м/с 0,1 До 0,1 відповідає
5 Освітленість ЛК 407 400 відповідає
6 Рівень шуму, дБА 55 – 60 50 - 65 відповідає
7. Значення КЕО % 1,279

Створення здорових і безпечних розумів праці починається, насамперед із правильного вибору території для розміщення підприємства й раціонального розташування на ній виробничих і допоміжних будинків і споруджень.

При будівництві будинків і споруджень необхідно дотримувати певні санітарно - гігієнічні вимоги. Ці вимоги обумовлені необхідністю створення для персоналу найбільш сприятливих розумів праці: забезпечення найкращих розумів для природного висвітлення, провітрювання приміщень, зниження рівнів шуму й вібрації й т.д.

Приміщення магазину "Домовичок" розташовано вдалині від головних міських вулиць, тому рівень шуму й вібрації не перевищує припустиму норму.

Що стосується забруднення повітря шкідливими пилами, парами й газами, слід зазначити, що поблизу магазину "Домовичок" їхній рівень прирівнюється до середнього по місту.

Трудова діяльність людини завжди протікає в певних метеорологічних умовах, які визначаються сполученням температури повітря, швидкості його руху й відносної вологості, барометричним тиском і тепловим випромінюванням від нагрітих поверхонь. Ці показники в сукупності (крім барометричного тиску) називаються мікрокліматом приміщення. Під оптимальними мікрокліматичними умовами розуміють такі сполучення параметрів мікроклімату, які при тривалому й систематичному впливі на людину забезпечуют збереження нормального функціонального й теплового стану організму.

Мікрокліматичними умовами називають такі сполучення параметрів мікроклімату, які при тривалому й систематичному впливі на людину можуть викликати прихожі швидко, що нормалізуються зміни, функціонального й теплового стану організму.

Відповідно до характеристики робіт з вазі, прийнятої в ДЕРЖСТАНДАРТ 12.1.005.-76, роботи в магазині "Домовичьок" ставляться до легкої категорії (роботи, вироблені сидячи, коштуючи, або пов'язані з ходьбою, але не потребуючої систематичної фізичної напруги або підняття й перенесення ваг).

Оптимальні параметри мікроклімату в холодний і перехідний сезон: температура повітря 19-22 °С, відносна вологість 60 -50 %, швидкість руху повітря 0,1 м/с; у теплий сезон - 22 - 24 °С, 60 - 40 %, 0,1 м/с.

Для нормалізації мікроклімату в магазині "Домовичок" застосовується кондиціонування, що приводити до створення в приміщенні сприятливої для роботи повітряного середовища, що у свою чергу, приводити до підвищення працездатності й зниженню захворюваності.

2.4.4 Техніка безпеки

Безпека забезпечується насамперед цілим комплексом проектних організаційних рішень, що полягають у відповідному виборі робочих приміщень, устаткування, засобів захисту працюючихі т.д. Веліке значення має правильний розподіл функцій між працюючими, а також організація професійного відбору й навчання працюючих.

Одним з головних пунктів техніки безпеки при роботі в магазині є забезпечення електробезпечності. Електробезпечність - система організаційних і технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого й небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля й статистичної електрики.

Нещасні випадки пов'язані з дією електричного струму діляться на два види:

- електротравми (опік);

- електричні удари.

Індивідуальні особливості людини значно впливають на результат поразки при електротравмах. У стані порушення нервової системи, депресії, хвороби, особливо шкіри, нервово-судинної системи й сп'яніння люди більше чутливі до струму, що протікає.

Основними технічними способами й засобами захисту від поразки електричним струмом є: захисне заземлення, занулення, мала напруга, вирівнювання потенціалів ізоляція струмоведучих частин, попереджувальна сигналізація, що ізолюють захисні й запобіжні пристосування. Захиснім заземленням називається електричне з'єднання із землею або її еквівалентом металевих неструмоведучих частин, які можуть виявитися під напругою. Захисне заземлення або виконують у всіх випадках, при змінній номінальній напрузі 380 У і вище. Заземлення повинне розташовуватись поблизу джерела харчування або біля стін будови, де перебувають люди. Навчання новачків магазину "Домовичьок" безпечним прийомам виконання роботи проводитися на ділянках адміністратором, що має відповідні обов'язки. Він же проводити вступний інструктаж. Знову вступниках знайомлять із правилами внутрішнього трудового розпорядку, основами трудового законодавства, розповідають про відповідальність за недотримання норм і правив охорони праці. Мірами захисту від електроструму в магазині "Домовічьок" є заземлення й ізоляція проводки. Наявність обчислювальної техніки та копіювального апарату спричиняється необхідність ознайомлення персоналу із правилами роботи з нею.

Нижче наведена пам'ятка при роботі з обчислювальною технікою. 1).Перед качаном роботи зробити зовнішній огляд машини; перевірити стан шнура (напруженість 220 – 127В).

2).Живлення приладу необхідно здійснювати через вимикач.

3).Забороняється приступати до роботи на машині не перевіривши наявність заземлення (труб відносних систем). Застосування як заземлення труб опалювальних систем забороняється.

4).Робоче місце оператора машини повинне бути обладнане двухполотною розеткою із заземлюючим контактом, що входити у комплект постачання.

5).Не допускається робота на машині при знятому кожусі.

6).У робочому стані машині не повинна піддаватися впливу нагрівальних приладів.

7).Під година роботи стежити за тим, щоб у машину не попадали сторонні предмети, що може викликати коротке замикання або відмова машини при включенні.

8).При поломці або непередбачених зупинках електронно-обчислювальної техніки необхідно відключити її від мережі, повідомити механікові для вживання заходів.

9).Під година огляду несправності або профілактичному огляді обчислювальної техніки, треба її спочатку відключити від електромережі

Правила безпечного поводженнякопіювальним апаратом

Забороняється:

1.Облакачиваться, упиратися об ксерокс або розміщувати на кришці ксерокса сторонні предмети, особливо небезпечно розміщувати на, над або поблизу ксерокса ємності з рідинами;

2.Ксерокопіювання вологих, мокрих або забруднених оригіналів зображень, а також ксерокопіювання частин тіла або інших предметів *небумажного происхождения*;

3.Поміщати у лоток для чистого паперу вологий, мокрий, забруднений, пом'ятий, заломлений папір, а також папір принесену клієнтом(із-за невідповідності точних форматів, якості і щільності), щоб уникнути зажовування паперу, засмічення і поломки апарату;

4. Залишати кришку ксерокса у відкритому положенні до і після виконання ксерокопіювання;

5.Тягнути і висмикувати папір з ксерокса без попереднього відключення апарату;

6.Вимикати ксерокс до відповідного сигналу про припинення виконання операції, навіть у разі неправильно заданої функції друку;

7.Застосовувати додаткову фізичну силу при відкритті або закритті будь-яких висувних або таких, що відкриваються части копіювального апарату;

8.Залишати аппарат ввімкненим під час відсутності в магазині.


2.4.5 Пожежна безпека

Безпека людей при пожежах і вибухах, а також скорочення можливого збитку від них, досягається забезпеченням пожежної безпеки виробничих об'єктів. Під пожежною безпекою мається на увазі такий стан об'єкта, при якому з великою ймовірністю запобігає можливість виникнення пожежі, а у випадку його виникнення забезпечується ефективний захист людей від небезпечних і шкідливих факторів пожежі й порятунку матеріальних цінностей. Пожежна безпека підприємства забезпечується розробкою й здійсненням систем запобігання пожеж і систем пожежного захисту Пожежний захист забезпечується: правильним вибором вогнестійкості об'єкта, обмеженням поширення вогню у випадку виникнення пожежі, застосуванням систем активного придушення вибуху, застосуванням систем противодимного захисту, забезпеченням безпечної евакуації людей, застосуванням засобів пожежної сигналізації, повідомлення й пожежегасіння, організацією пожежної охорони об'єкта. Велике значення при здійсненні заходів пожаробезпеки має оцінка пожежної небезпеки й вогнестійкості будинку.

Будинки й спорудження по ступені вогнестійкості діляться на 5 ступенів. Приміщення магазину "Домовичок" ставитися до 3 ступеню (з кам'яними стінами й дерев'яними оштукатуреними перегородками й перекриттями). Орієнтовний годину розвиток пожежі до повного охоплення будинку вгинатимемо не більше години.

Можливі причинами розвитку пожежі в магазині "Домовичок" можуть бути: замикання в електромережі, ушкодження ізоляції у електропроводці, необережний обіг з електроприладами, недотримання основних правив безпеки на робочому місці. Безпечна евакуація персоналу магазину "Домовичок" забезпечується двома розосередженими виходами з різних сторін будинку. У магазині "Домовичок" є вогнегасники ОХП - 10. призначені для гасіння загорянь і пожеж у початковій стадії їхнього розвитку. Є пожежна сигналізація нового зразка.

У противопожежних цілях всі службовці магазину ознайомлені з правилами пожежної безпеки, які розташовані на спеціальному стенді на стіні біля робочого місця