Смекни!
smekni.com

Загально-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції (стр. 12 из 20)

Прибувши на місце події, слідчий вживає заходів щодо надання необхідної допомоги потерпілим, видалення з місця події сторонніх та забезпечення належної його охорони; фіксації первісної обстановки місця події та збереження слідів; викликає понятих; роз'яснює їм та іншим учасникам огляду їх права та обов'язки. Спільно з кінологом слідчий знайомиться із загальною обстановкою місця події, визначає вихідні точки застосування службово-розшукової собаки та організує за допомогою оперативних працівників переслідування злочинця "по гарячих слідах".

Спеціаліст, прибувши на місце події, фіксує обстановку місця злочину, матеріальні сліди, положення та позу потерпілого або трупа, проводить кінозйомку або фотографування місця події, виконує вказівки слідчого.

З'ясувавши обстановку, спеціаліст пропонує слідчому план своїх дій. При цьому він може висловити свою думку з приводу вихідної точки та найбільш доцільного напряму огляду, а також про науково-технічні засоби, які необхідно застосувати. Якщо з боку слідчого немає заперечень щодо запропонованого плану, він приступає до його реалізації.

Оперативний працівник забезпечує виконання доручень та вказівок слідчого. Він організує охорону місця події; виявляє очевидців злочину та провадить їх опитування; здійснює розвідувальні, пошукові та інші оперативно-розшукові заходи, спрямовані на виявлення та затримання злочинця "по гарячих слідах"; постійно інформує слідчого про всю отриману ним інформацію, що має значення у справі.

Інспектор-кінолог, зорієнтувавшись на місці події, визначає шляхи підходу та відходу злочинців, забезпечує застосування службово-розшукової собаки для пошуку та затримання злочинців, знайдення покинутих або втрачених ними речей, а також залишених слідів.

Начальник органу внутрішніх справ під час виїзду на місце події зобов'язаний організувати узгоджене проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій; здійснювати контроль за своєчасною передачею слідчому оперативної інформації, швидким та якісним виконанням працівниками органу дізнання доручень та вказівок слідчого.

Перед робочим етапом огляду слідчий спільно з експертом-криміналістом та оперативним працівником опитує очевидців та осіб, які першими опинились на місці події, з метою отримання найбільш повної інформації про характер та обставини злочину, а також про зміни, внесені в обстановку місця події сторонніми особами до прибуття слідчо-оперативної групи.

Опитування слід провадити в присутності всіх учасників огляду, що дозволить кожному з них отримати вихідні дані про вчинений злочин. Особливо ретельно слід з'ясовувати прикмети злочинця (зріст, колір волосся, особливості одягу тощо), встановити, до чого він торкався або з чим міг вступати в контакт у ході злочинного діяння. Отримані дані можуть бути корисними для визначення місця дислокації слідів та пошуку останніх.

З метою фіксації результатів опитування можна користуватися диктофоном. Доцільно залишити очевидців вчиненого злочину та потерпілого (якщо це можливо) поблизу місця події до закінчення огляду або безпосередньо залучити їх до участі в цій слідчій дії. В ході детального огляду вони можуть надати незамінну допомогу в уявній реконструкції первісної обстановки на місці події, знайденні знарядь злочину та виявленні інших слідів.

У подальшому, поступово накопичуючи інформацію про подію, слідчий та спеціаліст повинні постійно конкретизувати свої дії з метою цілеспрямованого пошуку слідів, уточнювати висунуті версії щодо події злочину та вносити корективи в послідовність та методику огляду.

У ході безпосереднього (робочого етапу) огляду взаємодія будується відповідно до таких функцій учасників.

Слідчий керує діями учасників групи, розподіляє роботу серед них, координує та контролює їхні дії, особисто здійснює пошук, виявлення, закріплення, вилучення, дослідження та оцінку речових доказів, вивчає та фіксує обстановку місця події, складає протокол огляду. Він несе особисту відповідальність за повноту, всебічність та об'єктивність огляду місця події.

Оперативний працівник знайомиться з загальною обстановкою місця події, організує застосування службово-розшукової собаки та переслідування злочинця, здійснює обстеження прилеглої території, спільно з дільничним інспектором провадить поквартальний обхід домоволодінь в районі місця події, веде активну роботу з виявлення осіб, які можуть дати показання про факти, що мають значення для справи, та провадить їх опитування. У разі необхідності він організує прочісування місцевості для пошуку злочинців, що сховалися, трупа, знарядь злочину, втрачених злочинцем предметів, сховищ із вкраденими речами тощо. Для виявлення та затримання осіб, які причетні до вчинення злочину, провадить невідкладні оперативно-розшукові заходи. Про встановлені фактичні дані він інформує слідчого.

З допомогою спеціаліста оперативний працівник складає словесний портрет злочинця, перевіряє отримані дані по інформаційно-пошукових та реєстраційних системах органів внутрішніх справ (зокрема, по оперативно-довідкових картотеках про нерозкриті злочини та про способи їх вчинення, по картотеках прикмет та прізвиськ злочинців, осіб, оголошених у розшук або пропалих безвісти, вкрадених речей тощо). Про обставини злочину та прикмети підозрюваного він інформує чергову частину, зовнішню службу, інші підрозділи міліції, організує блокування можливих шляхів пересування злочинців, здійснює заходи з їх затримання.

Зауважимо, що огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до порушення кримінальної справи. В цих випадках, за наявності для того підстав, кримінальна справа порушується негайно після огляду місця події.

Огляд предметів і документів, вилучених у процесі огляду місця події, слідчий може провадити як безпосередньо на місці події, так і поза ним, за місцем провадження у справі. Так само можуть оглядатися предмети і документи, вилучені під час виїмки, обшуку та інших слідчих дій.

Огляд предметів, документів, місцевості й приміщень провадиться за тими ж правилами, що й огляд місця події, і керуючись тими ж рекомендаціями.

Огляд провадиться в присутності не менше двох понятих і, як правило, удень. Слідчий може запросити для участі в огляді спеціалістів, не заінтересованих в результатах справи. Органи внутрішніх справ зобов'язані надавати слідчому допомогу в проведенні огляду.

Розглянемо взаємодію слідчого і дільничного на прикладі регіону Волинь.

Прокуратура міста проаналізувала стан злочинності й корупції за минулий рік. Загальна злочинність зросла на 44,1 відсотка. Більше стало таких злочинів, як умисні вбивства (якщо в 2007 році їх було вчинено шість, а торік — уже вдвічі більше), розбійних нападів (було відповідно 12, стало 20), грабежів (161 і 483). Збільшилось також злочинів, пов’язаних з наркотиками, нанесенням тяжких тілесних ушкоджень. Добре, що стало менше таких злочинів, як незаконне заволодіння транспортними засобами. На жаль, чимало злочинів залишаються нерозкритими. Які причини?

Стан розкриття злочинів, особливо тяжких, викликає серйозну стурбованість. Такий поширений вид злочину, як крадіжки власного майна громадян з квартир, розкривається менш як на третину, а у 2007 році цей показник становив майже 50 відсотків. Вина за це лягає насамперед на відділ карного розшуку міськвідділу міліції. Однією з основних причин такої ситуації є несвоєчасне порушення кримінальних справ. Для виявлення можливих слідів злочину не застосовується криміналістична техніка, недосконало проводяться першочергові слідчі дії. Послабилась також профілактична робота. Нерідко проявляють пасивність працівники слідчого апарату, дільничні інспектори міліції щодо виявлення причин й умов, що призводять до злочинів і правопорушень.

Прокуратура міста вказувала на порушення законності в органах внутрішніх справ при реєстрації і вирішенні заяв та повідомлень про злочини, низьку якість досудового слідства в міськвідділі міліції. Питання попередження і розкриття злочинів аналізувалося на міжвідомчих та координаційних нарадах керівників правоохоронних органів міста, проведених прокуратурою. За нашими постановами 92 посадові особи органу внутрішніх справ притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Річ у тому, що дослідча перевірка по таких матеріалах проводилася поверхово, обмежувалась тим, що від потерпілих брали лише формальні пояснення, подавались рапорти, що опитано ряд осіб. Наприклад, у міськвідділ міліції звернувся громадянин Месник із заявою про те, що на вулиці Мазепи двоє невідомих осіб заволоділи його автомобілем “Сіат”. Через два дні після цієї заяви оперуповноважений відділу карного розшуку відмовив у порушенні кримінальної справи. Таке рішення було прийнято на тій підставі, що Месник звернувся із зустрічною заявою, в якій просив справи не порушувати, він ні до кого не має претензій і сам вияснятиме ситуацію. За словами дружини заявника, чоловік написав таку заяву тому, що працівники міліції запевнили його — автомобіль знайдено й нема потреби розшукувати осіб, котрі вчинили злочин. Прокуратура міста скасувала постанову про відмову і за фактом незаконного заволодіння автомобілем порушена кримінальна справа.

Торік прокуратура порушила також 15 кримінальних справ за фактами пограбувань громадян і з приводу розбійного нападу. Декілька таких справ з обвинувальними висновками вже скеровано до суду.

Перевірками виявлено суттєві порушення кримінально-процесуального законодавства, поверхове проведення слідства, незаконне припинення провадження справ, недоліки в організації розшукової роботи. Прокуратура скасувала 234 незаконних постанови про зупинення досудового слідства, проведеного з порушенням законодавства. Аналіз цих справ свідчить про те, що слідство проводиться поверхово, особливо під час проведення огляду місця подій. Немає належної взаємодії між відділами карного розшуку, дізнання, слідчого і дільничних інспекторів, а тому не можна розкрити злочинів, допускається тяганина в розгляді справ. Насторожує і те, що взагалі не виявляються причини й умови, що сприяють злочинності.