Смекни!
smekni.com

Загально-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції (стр. 9 из 20)

Щодо управління у справах сім’ї та молоді, вони координують діяльність служб у справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для молоді, служби дільничних інспекторів міліції, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, органів опіки і піклування у питаннях попередження насильства в сім’ї.

Для збору даних про насильство в сім’ї щоквартально узагальнюють інформацію служби дільничних інспекторів міліції, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, центрів ССМ, служб у справах неповнолітніх про кількість звернень з питань вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення; кількість осіб, які перебувають на профілактичному обліку в органах внутрішніх справ; кількість осіб, яким винесено офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї, та кількість захисних приписів; кількість осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення насильства в сім’ї; кількість наданих послуг тощо.

Органи внутрішніх справ у своїй діяльності щодо попередження насильства в сім’ї працівники органів внутрішніх справ керуються Конституцією України, Законами України “Про міліцію”, “Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх”, «Про попередження насильства в сім’ї», відповідними наказами МВС України, іншими нормативно-правовими актами.

Уживають заходів, спрямованих на своєчасне виявлення осіб, схильних до вчинення насильства в сім’ї, та дітей, щодо яких вчинено насильство в сім’ї або існує реальна загроза його вчинення, та у триденний термін інформують про цих осіб відповідне управління (відділ) у справах сім’ї та молоді та службу у справах неповнолітніх.

Приймають та розглядають заяви (повідомлення) про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення відповідно до Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №616, та нормативно-правових актів МВС України.

При отриманні заяви, повідомлення чи іншої інформації про факт вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення вживають передбачених законом заходів щодо припинення правопорушення. У разі необхідності надання потерпілому або правопорушнику першої медичної допомоги викликають бригаду швидкої медичної допомоги.

При отриманні заяви про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення протягом трьох днів інформують відповідне управління (відділ) у справах сім’ї та молоді місцевої державної адміністрації, а у випадках учинення насильства в сім’ї або реальної загрози його вчинення стосовно неповнолітнього — ще й службу у справах неповнолітніх місцевої державної адміністрації

У разі встановлення в діях особи, яка вчинила насильство в сім’ї, ознак злочину приймають рішення відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України (1001-05, 1002-05, 1003-05), а у випадку встановлення ознак адміністративного правопорушення — відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10, 80732-10). [38]

За результатами перевірки заяви (повідомлення) виносять офіційні попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї та ставлять на профілактичний облік осіб, які вчинили насильство в сім’ї.

Офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї виноситься члену сім’ї, який вчинив насильство в сім’ї, працівниками служби дільничних інспекторів міліції або кримінальної міліції у справах неповнолітніх, про що йому повідомляється під розписку (додаток 4). Офіційне попередження може бути винесено осудній особі, яка на момент його винесення досягла 16-річного віку.

Підставами для винесення офіційного попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї може бути:

Особиста заява про допомогу члена сім’ї, який потерпів від фізичного, сексуального, психологічного чи економічного насильства в сім’ї.

Висловлене жертвою насильства в сім’ї або членом сім’ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення такого насильства, бажання на вжиття заходів з попередження насильства в сім’ї у разі, якщо повідомлення або заява надійшли не від них особисто.

Отримання повідомлення про застосування насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення стосовно неповнолітнього чи недієздатного члена сім’ї безпосередньо від цього неповнолітнього чи недієздатного члена сім’ї або від органів та установ, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї.

Отримання інформації про реальну загрозу вчинення насильства в сім’ї за інших обставин (публікації в засобах масової інформації, колективні звернення громадян, керівників організацій, підприємств, судів, навчальних закладів, органів громадського самоврядування та ін.). [42]

На профілактичний облік члени сім’ї, які вчинили насильство в сім’ї, ставляться тільки після винесення їм дільничним інспектором міліції або працівником кримінальної міліції у справах неповнолітніх офіційного попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї. [51]

Алфавітні картки обліку та профілактичні справи заповнюються і ведуться згідно з п.10.7 Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС України від 20.10.2003 №1212, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.11.2003 за №1031/8352.

Приведемо статистику по розкриваності злочинів на Україні.

Таблиця 1. Загальна злочинність

Зареєстровано Розслідувано злочинів
2007 2008 динаміка, % 2007 2008 динаміка, %
Усього злочинів 401293 384424 -4.2 303971 295918 -2.6
Рівень злочинності на 10 тис. населення 85.2 82.7 X
зних особливо тяжких 14607 13396 -8.3 13005 11721 -9.9
тяжких 135646 122782 -9.5 95896 89183 -7.0
середньої тяжкості 172251 167394 -2.8 129689 126660 -2.3
невеликої тяжкості 78789 80852 2.6 65381 68354 4.5
Усього злочинів загальнокримінальної спрямованості 358538 345817 -3.5 271408 264726 -2.5
зних особливо тяжких 11370 10304 -9.4 10502 9433 -10.2
тяжких 120144 109374 -9.0 85183 79656 -6.5
середньої тяжкості 160993 158642 -1.5 121647 119177 -2.0
невеликої тяжкості 66031 67497 2.2 54076 56460 4.4
Усього злочинів економічної спрямованості 42755 38607 -9.7 32563 31192 -4.2
зних особливо тяжких 3237 3092 -4.5 2503 2288 -8.6
тяжких 15502 13408 -13.5 10713 9527 -11.1
середньої тяжкості 11258 8752 -22.3 8042 7483 -7.0
невеликої тяжкості 12758 13355 4.7 11305 11894 5.2

Таблица 2. Зареєстровані злочини