Смекни!
smekni.com

Загально-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції (стр. 17 из 20)

3. Журнал розміщується на стенді наочної агітації, розташованому на стіні в коридорі (холі) дільничного пункту міліції.

4. При переведенні на інший дільничний пункт міліції, іншу посаду, а також при звільненні старшого дільничного (або дільничного) інспектора, що раніше отримували журнал, він здається в секретаріат (канцелярію) органу внутрішніх справ. Призначений дільничний інспектор одержує журнал під підпис.

5. Після закінчення терміну дії журналу, його пошкодження або неможливості подальшого ведення він здається в секретаріат органу внутрішніх справ і знищується у встановленому порядку.

6. З записами, зробленими в журналі, ознайомлюються начальник органу внутрішніх справ, начальник міліції громадської безпеки — щоквартально, начальник відділу (відділення) дільничних інспекторів міліції — щомісяця, старший дільничний інспектор — щодекадно.

ВIДГУКИ ТА ПРОПОЗИЦIЇ ГРОМАДЯН

(указуються дата і час запису, прізвище й адреса

громадянина, зміст відгуку та пропозиції)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ВIДМIТКИ ПРО ПЕРЕВIРКУ ЖУРНАЛУ РЕЄСТРАЦIЇ ВIДГУКIВ ТА ПРОПОЗИЦIЙ ГРОМАДЯН (указуються дата і час перевірки, посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали того, хто перевіряє, результати перевірки і пропозиції щодо усунення недоліків)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Додаток 2 до п.6.11 Положення

Міністерство внутрішніх справ України

______________________________________________________

(назва міськ-, райоргану внутрішніх справ)

______________________________________________________

(назва ГУМВС, УМВС)

дільничний пункт міліції N _________

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

дільничного інспектора міліції

_____________________________________________________

(спеціальне звання, прізвище та ініціали)

Почато "__" _______ 200_ р.

Закінчено "__" _____ 200_ р.

ПРАВИЛА

видачі, збереження, ведення і здавання робочого зошита дільничного інспектора міліції

1. Робочий зошит дільничного інспектора міліції заводиться терміном на один рік для планування заходів, накопичування і вивчення інформації про стан оперативної ситуації на адміністративній дільниці.

2. Зошит реєструється в секретаріаті (канцелярії) органу внутрішніх справ і видається дільничному інспектору під підпис. Аркуші робочого зошита повинні бути пронумеровані, прошиті і скріплені печаткою органу внутрішніх справ.

3. Зошит зберігається в робочому портфелі, папці дільничного інспектора міліції і під час несення служби завжди знаходиться в нього.

4. У зошиті забороняється робити записи, не пов’язані із службовою діяльністю.

5. При складанні плану роботи забороняється перенесення у нього аналогічних пунктів з попереднього плану без дозволу керівника.

6. У разі закінчення терміну дії зошита, його пошкодження або неможливості подальшого ведення, а також при звільненні з посади дільничного інспектора він здається в секретаріат (канцелярію) органу внутрішніх справ і знищується у встановленому порядку.

7. Порядок ведення зошита перевіряється начальником органу внутрішніх справ або начальником міліції громадської безпеки один раз на квартал, начальником відділу дільничних інспекторів міліції — щомісячно, старшим дільничним інспектором міліції — щодекадно. Про результати перевірки зошита в ньому робиться відповідний запис.

ЗАТВЕРДЖУЮ

(посада, звання, ініціали,

прізвище керівника )

____ ___________ 200_ р.

(Лицьовий бік)

ПЛАН РОБОТИ

на _______________________ 200_ р.

(місяць)

1. Iнформація про вчинені злочини, правопорушення, облік транспортних засобів, номерних речей, що перебувають у розшуку:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Iнша інформація:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

На аркушах проставляється друкарським способом дата, наприклад: на лицьовому боці — 1 січня 2003 року, на зворотному боці — 2 січня 2003 року і так далі.

ВIДМIТКИ ПРО ПЕРЕВIРКУ РОБОЧОГО ЗОШИТА

(указуються дата і час перевірки, посада, звання і прізвище того, хто перевіряє, результати перевірки і пропозиції щодо усунення недоліків)

Додаток 3 до п.6.13 Положення

ПАСПОРТ

дільниці N __________

_________________________________________________

(назва міськ-, райоргану внутрішніх справ)

Почато "____"__________ 200__ р.

Закінчено "____"_______ 200__ р.

Друкується на внутрішньому боці обкладинки

ПРАВИЛА

ВЕДЕННЯ ТА ЗБЕРIГАННЯ ПАСПОРТА ДIЛЬНИЦI

1. Паспорт на дільницю заводиться для накопичування інформації про соціально-економічні, демографічні та інші особливості дільниці, стан злочинності і громадського порядку, наявність патрульно-постових нарядів і громадських формувань, які беруть участь в охороні громадського порядку, профілактиці правопорушень та боротьбі із злочинністю, показники роботи дільничного інспектора, інші відомості.

2. Вищевказану інформацію дільничний інспектор одержує в ході роботи та вивчення закріпленої за ним дільниці, особистого спілкування з населенням, а також у підрозділах міськ-, райоргану внутрішніх справ, державних органах і громадських організаціях.

3. Цей паспорт реєструється в секретаріаті (канцелярії)

міськ-, райоргану внутрішніх справ, видається дільничному інспектору під його підпис і зберігається безпосередньо в нього. Записи в паспорті ведуться авторучкою (у випадках, спеціально обумовлених, — олівцем), чітко й акуратно.

4. При зміні межі дільниці оформляється новий паспорт на неї, у який переноситься інформація, що стосується новоствореної дільниці, раніше заведений паспорт здається до секретаріату (канцелярії) міськ-, райоргану внутрішніх справ і знищується у встановленому порядку.

5. Порядок ведення паспорта на дільницю перевіряється начальником міськ-, райоргану внутрішніх справ чи його заступниками раз на півріччя, а начальником відділу (відділення) з керівництва дільничними інспекторами міліції — щоквартально.

ВIДОМОСТI про рух паспорта дільниці

Звання, прізвище, ім'я та по батькові (старшого) дільничного інспектора Дата заведення (приймання) паспорта на дільницю Дата здавання паспорта на дільницю до секретаріату міськ-, райоргану внутрішніх справ

ЗМIСТ ПАСПОРТА ДIЛЬНИЦI

1. Характеристика дільниці

1.1 План дільниці.

1.2 Відомості, що характеризують дільницю.

1.3 Підприємства, організації, установи, сільськогосподарські підприємства, готелі, санаторії, кінотеатри, навчальні заклади, установи житлово-комунального господарства.

1.4 Підприємства торгівлі і громадського харчування.

1.5 Гуртожитки.

1.6 Об’єкти дозвільної системи.

1.7 Списки осіб, які мають в особистому користуванні вогнепальну зброю.

1.8 Списки власників автомашин і мотоциклів з числа осіб, узятих на профілактичний облік.

1.9 Список іноземних громадян та осіб без громадянства, які проживають на дільниці постійно.

2. Патрульно-постові наряди міліції та громадські формування, які беруть участь в охороні громадського порядку, профілактиці правопорушень і боротьбі із злочинністю

2.1 Патрульно-постові наряди міліції, які беруть участь в охороні громадського порядку на території дільниці.

2.2 Позаштатні працівники міліції.

2.3 Громадські пункти охорони порядку.

2.4 Громадські формування (асоціації дружинників, загони самозахисту і сприяння міліції, інші громадські формування з охорони громадського порядку).

3. Показники роботи дільничного інспектора

3.1 Основні показники роботи дільничного інспектора міліції.

3.2 Облік злочинів, які були вчинені на дільниці.

3.3 Облік осіб, які проживають на дільниці і вчинили злочини.

4. Відмітки про перевірку паспорта на дільницю

1. Характеристика дільниці

1.1 План дільниці (зберігається у конверті, який знаходиться в паспорті на дільницю):

Порядок складання плану

План дільниці складається на окремому аркуші (масштаб визначається залежно від розмірів дільниці). Для позначення об’єктів на плані використовуються загальноприйняті топографічні знаки.

На план наносяться:

- у міській місцевості — межа території дільниці, проспекти, вулиці, провулки, житлові будинки (з указівкою номера), підприємства, установи, навчальні заклади, місця відпочинку населення і т.п.;

- у сільській місцевості — межа території населених пунктів, які межують з дільницею і населеними пунктами, розташованими на її території, у кожному населеному пункті за необхідності позначаються вулиці і розміщені на них будинки, державні і громадські організації, у обов’язковому порядку вказуються дорожні шляхи, які з’єднують населені пункти.

На план можуть наноситись інші об’єкти, які складають особливості дільниці і становлять інтерес у питаннях організації охорони громадського порядку і боротьби із злочинністю.

1.2 Відомості, які характеризують дільницю:

Основні характеризуючі дані За станом на:
1 Територія дільниці (кв.км)
2 Житлові будівлі (усього)
2.1 У тому числі:
2.2 Iндивідуальні будинки
2.3 Квартири
4 Гуртожитки
5 Проживає населення (усього)
6 На території дільниці розміщено:
6.1 Промислових підприємств
6.2 Об'єктів дозвільної системи
6.3 Об'єктів торгівлі
6.4 Об'єктів торгівлі спиртними напоями
6.5 Відділень банків, поштових відділень
Лікарень, поліклінік, медпунктів, аптек
Автостоянок, гаражних кооперативів

1.3 Підприємства, організації, установи, КСП, готелі, санаторії, кінотеатри, навчальні заклади, установи житлово-комунального господарства: