Смекни!
smekni.com

Загально-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції (стр. 20 из 20)

4.4 Робочий зошит дільничного інспектора міліції.

4.5 Алфавітні картки обліку осіб, стосовно яких здійснюється профілактична робота.

4.6 Журнал обліку особистого приймання громадян дільничним (старшим дільничним) інспектором міліції.

4.7 Несекретні накази, інструкції, методичні рекомендації щодо діяльності дільничних інспекторів міліції.

4.8 Списки обліку транспортних засобів, номерних речей і предметів, що перебувають у розшуку.

4.9 Журнал реєстрації відгуків та пропозицій громадян.

4.10 Юридична і педагогічна література


Додаток 6

до п.39. Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї та молоді, служб у справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для молоді та органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї

ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО

Начальник _______________ Прокурор _______________

району УМВС України в __________ _______________________ області ________________________ _______________________________ ________________________ _______________________________

____ _________ 200__ року ____ _______________ 200__ року

ЗАХИСНИЙ ПРИПИС особі, яка вчинила насильство в сім’ї

____ _____________ 200__ року _________________________________ (назва населеного пункту)

Я, __________________________________________________________ (посада, звання, прізвище та ініціали працівника,

_________________________________________________________________, який виніс захисний припис)

на підставі статті 13 Закону України "Про попередження насильства

в сім’ї" виніс захисний припис гр. _______________________________ (прізвище, ім’я та по батькові)

____ _________________ 19___ року народження, проживає за адресою:

__________________________________________________________________ (місце проживання)

у зв’язку зі скоєнням ним (нею) умисних дій фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування (насильства в сім’ї) після отримання офіційного попередження про неприпустимість їх вчинення.

Цим приписом гр. ____________________________________________ заборонено чинити такі дії (підкреслити):

1) чинити акти фізичного, сексуального, психологічного чи економічного характеру стосовно інших членів сім’ї;

2) отримувати інформацію про місцеперебування жертви насильства в сім’ї;

3) розшукувати жертву насильства в сім’ї, якщо вона перебуває в місці, що не є відомим особі, яка вчинила насильство;

4) відвідувати жертву насильства в сім’ї, якщо вона тимчасово перебуває не за місцем спільного проживання членів сім’ї;

5) вести телефонні переговори з жертвою насильства в сім’ї.

Зазначені обмеження діють до ____ ________________ 200__ року

Гр. _______________________________ роз’яснено, що в разі порушення вимог захисного припису він (вона) буде притягнутий (-та) до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Підпис особи, якій винесено захисний припис _________________

____ _____________ 200___ року

______________________________________ __________________

(підпис посадової особи, якою винесено (дата винесення захисний припис) захисного припису)

Примітка. Захисний припис не підлягає погодженню у разі наявності в діях особи, яка вчинила насильство в сім’ї, ознак злочину, передбаченого п.2 ст. 13 Закону України “Про попередження насильства в сім’ї”.