Смекни!
smekni.com

Моделювання ефективності комплексної системи захисту автоматизованих інформаційних ресурсів комерційного банку (стр. 11 из 39)

3. Система захисту НСМЕП складається з комплексу апаратно-програмних засобів криптографічного захисту та ключової системи до них, технологічних і організаційних заходів щодо захисту інформації в НСМЕП.

4. До складу АКС банків - учасників НСМЕП та/або БПЦ входять робочі АРМ та такі сервери: СА, СБД, СЗ і БЦГКІ.

Залежно від своїх потреб член/учасник НСМЕП вибирає ту чи іншу конфігурацію для виконання функцій НСМЕП:

Перша конфігурація - СА, СБД суміщений з СЗ та БЦГКІ, робочі АРМ. СА та СБД повинні розміщуватися в приміщенні з обмеженим доступом в екранованих шафах, обладнаних відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку. СБД, суміщений з СЗ та БЦГКІ, повинен розміщуватися в приміщенні з обмеженим доступом, яке додатково обладнане сейфами (металеві міцні шафи) для зберігання резервних МБ, службових карток та відповідної документації. Доступ до цього приміщення має лише офіцер безпеки АКС члена/учасника НСМЕП.

Друга конфігурація - СА, СБД, СЗ, суміщений з БЦГКІ, робочі АРМ. СА та СБД повинні розміщуватися в серверному приміщенні, яке обладнане відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку. СЗ повинен розміщуватися в приміщенні з обмеженим доступом, яке додатково обладнане сейфами (металеві міцні шафи) для зберігання резервних МБ, службових карток та відповідної документації. Доступ до цього приміщення має лише офіцер безпеки АКС члена/учасника НСМЕП.

Третя конфігурація - основний та резервні СА, СБД, основний, суміщений з БЦГКІ, та резервні СЗ, робочі АРМ. Основні та резервні СА, СБД та резервні СЗ повинні розміщуватися в серверному приміщенні, яке обладнане відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку. Основні та резервні сервери рекомендується розміщувати в різних серверних приміщеннях за наявності кількох обладнаних приміщень. Якщо немає іншого серверного приміщення, то рекомендується резервні сервери розміщувати в іншому приміщенні з обмеженим доступом в екранованих шафах, які відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку. Основний СЗ повинен розміщуватися в приміщенні з обмеженим доступом, яке додатково обладнане сейфами (металеві міцні шафи) для зберігання резервних МБ, службових карток та відповідної документації. Доступ до цього приміщення має лише офіцер безпеки АКС члена/учасника НСМЕП.

Четверта конфігурація - СА, СБД, СЗ, БЦГКІ, робочі АРМ. СА, СБД та СЗ повинні розміщуватися в серверному приміщенні, яке обладнане відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку. БЦГКІ повинен розміщуватися в приміщенні з обмеженим доступом, яке додатково обладнане сейфами (металеві міцні шафи) для зберігання резервних МБ, службових карток та відповідної документації. Доступ до цього приміщення має лише офіцер безпеки АКС члена/учасника НСМЕП.

5. Вимоги до ПЦ НСМЕП.

До складу ПЦ (ГПЦ, РПЦ) НСМЕП входять робочі АРМ та такі сервери: СА, СБД і СЗ.

Перша конфігурація - СА, СБД, СЗ, робочі АРМ. СА, СБД і СЗ повинні розміщуватися в серверному приміщенні, яке обладнане відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку.

Друга конфігурація - основний та резервний СА, СБД, основний та резервний СЗ, робочі АРМ. СБД, основні та резервні СА і СЗ повинні розміщуватися в серверному приміщенні, яке обладнане відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку. Основні та резервні сервери рекомендується розміщувати в різних серверних приміщеннях за наявності кількох обладнаних приміщень. Якщо немає іншого серверного приміщення, то рекомендується резервні сервери розміщувати в іншому приміщенні з обмеженим доступом в екранованих шафах, які відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку.

6. Вимоги до ЦІСПК.

ЦІСПК - єдиний програмно-апаратний комплекс, як правило, установлений на території виробника карток НСМЕП та включає такі частини:

- система ініціалізації та персоналізації карток (установка Prestige 300C.03.015 або інша та відповідне ПЗ);

- система керування (окремий комп'ютер з відповідним ПЗ).

ЦІСПК розміщується в окремому приміщенні з обмеженим доступом. Стіни приміщення повинні бути бетонними або цегляними. Приміщення повинне бути оснащене сигналізацією: на відкривання дверей та об'ємною, яка реагує на переміщення та охоплює зону сейфа, установки для ініціалізації та персоналізації карток, шафи для зберігання комп'ютерів. Двері приміщення повинні бути обшиті стальними полотнищами. Приміщення повинне мати сейф з двома відділеннями, що закриваються на різні замки, або два сейфи. Двері приміщення, сейф, шафа для зберігання комп'ютерів повинні мати оснащення для опечатування. За наявності в приміщенні вікон, отворів для вентиляції тощо, що перевищують 30 х 30 см, вони повинні бути перекриті ґратами з вічком не більше ніж 20 х 20 см.

Комп'ютер системи керування повинен мати МБ з активованою функцією НСД. Системний блок комп'ютера опечатується та розміщується в металевій шафі, яка зачиняється і також опечатується.

Виробник карток НСМЕП розробляє та погоджує з Національним банком заходи щодо захисту всього комплексу ЦІСПК у разі виникнення надзвичайної ситуації (пожежа, вибух, стихійне лихо тощо) та ознайомлює з ними працівників, що обслуговують цей комплекс.

Учасник НСМЕП - виробник карток обов'язково повинен призначити наказом відповідальну за програмно-апаратний комплекс ЦІСПК особу - офіцера безпеки ЦІСПК, якщо модуль безпеки програмно-апаратного комплексу ЦІСПК є власністю виробника карток. Копія цього наказу передається в управління захисту інформації Департаменту інформатизації.

7. Основи побудови ключової системи та криптографічного захисту інформації

Основною метою криптографічного захисту інформації в НСМЕП є забезпечення конфіденційності та цілісності (захисту від несанкціонованої модифікації) електронної інформації, а також суворої автентифікації всіх учасників платіжних операцій, підготовки та оброблення електронних документів.

Для забезпечення захисту інформації від модифікації система захисту НСМЕП включає механізми формування/перевірки МАС на базі симетричного алгоритму DES із застосуванням режиму використання унікального сесійного ключа для кожного повідомлення.

Для забезпечення конфіденційності інформації, що циркулює в НСМЕП, усі інформаційні пакети (телеграми), що містять конфіденційну інформацію, шифруються за допомогою симетричного алгоритму TDES із застосуванням того самого режиму використання сесійного ключа.

Для шифрування та обчислення МАС використовується програмно-апаратний модуль безпеки серверів НСМЕП та самі смарт-картки (як службові, так і платіжні).

Використання стандартизованих криптографічних алгоритмів у системі захисту інформації НСМЕП, реалізованих апаратно, гарантує задану криптостійкість. Ключі, які використовуються для захисту інформації НСМЕП, зберігаються в картках та МБ НСМЕП, із гарантією їх захищеності.

За своїм функціональним призначенням та місцем використання всі ключі НСМЕП можна розбити на три різні типи: транспортні, системні та банківські ключі.

Побудову транспортних та системних ключів виконує управління захисту інформації Департаменту інформатизації Національного банку. Побудову банківських ключів виконують банки-учасники та/або БПЦ НСМЕП за допомогою спеціального програмного забезпечення БЦГКІ, яке надається управлінням захисту інформації Департаменту інформатизації Національного банку.

1.3 Методика комплексної оцінки профілів захищеності інформації в автоматизованих системах

Вимоги із захисту конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу під час оброблення в автоматизованих системах класу 2 (локальні мережі) викладені в НД ТЗІ 2.5 -008-2002 [23] і установлюють згідно з визначеними НД ТЗІ 2.5-004 [21] специфікаціями мінімально необхідний перелік функціональних послуг безпеки та рівнів їх реалізації у комплексах засобів захисту інформації (стандартний функціональний профіль захищеності).

У цьому НД ТЗІ використовуються специфічні терміни й визначення, які відповідають встановленим НД ТЗІ 1.1-003 [20].

Крім того, використовуються такі поняття.

Сильнозв’язані об’єкти - сукупність наборів даних, що характеризується наявністю мінімальної надлишковості і допускають їх оптимальне використання одним чи декількома процесами як одночасно, так і в різні проміжки часу і вимагають безумовного забезпечення цілісності цих наборів даних як сукупності.

Фактично сильнозв’язаними об’єктами можуть бути бази даних, що підтримуються стандартними для галузі системами управління, сукупності наборів даних, які генеруються й модифікуються будь-якими функціональними або системними процесами і кожний з наборів даних, які складають цю множину, не може самостійно оброблятися, зберігатися і передаватися.

Слабозв’язані об’єкти – відносно незалежні набори даних, що генеруються, модифікуються, зберігаються й обробляються в АС.

Фактично слабозв’язані об’єкти - це інформаційні структури, представлені у вигляді окремих файлів, що підтримуються штатними операційними системами робочих станцій та серверів, і кожний з них може оброблятися, зберігатися й передаватися як самостійний об’єкт.

Позначення послуг безпеки згідно з НД ТЗІ 2.5-004 [21]

ДВ-1 - ручне відновлення;

ДЗ-1 – модернізація;

ДР-1 - квоти;

ДС-1 - стійкість при обмежених відмовах;

КА-2 - базова адміністративна конфіденційність;

КД-2 - базова довірча конфіденційність;

КО-1 - повторне використання об'єктів;

НИ-2 - одиночна ідентифікація та автентифікація;

НК-1 - однонаправлений достовірний канал;

НО-2 - розподіл обов'язків адміністраторів;

НТ-2 - самотестування при старті;

НР-2 - захищений журнал;

НЦ-2 - КЗЗ з гарантованою цілісністю;

ЦА-1 – мінімальна адміністративна цілісність;

ЦА-2 – базова адміністративна цілісність;