Смекни!
smekni.com

Моделювання ефективності комплексної системи захисту автоматизованих інформаційних ресурсів комерційного банку (стр. 32 из 39)

5.4.3 Опис політики безпеки, що забезпечують своєчасне і якісне здійснення вибору засобів захисту для інформації, підданій витоку за рахунок ПЕМІН.

5.4.4 Опис набору засобів для забезпечення оперативності і якості здійснення вибору засобів захисту для інформації, підданій витоку за рахунок ПЕМІН.

д) сегмент 500-050

«Оперативне управління моніторами системи захисту інформації»

5.5.1 Викладення у законодавчих, нормативних і методичних документах питань, здійснення вибору засобів захисту для процесів керування системою захисту й порядок дій при цьому.

5.5.2 Опис функцій органів, відповідальних за здійснення вибору засобів захисту для процесів керування системою захисту.

5.5.3 Опис політики безпеки, що забезпечує своєчасне і якісне здійснення вибору засобів захисту для процесів керування системою захисту.

5.5.4 Опис набору засобів для забезпечення якості й оперативності здійснення вибору засобів захисту для процесів керування системою захисту.

6. Посегментне змістовне значення параметрів в шостій строці (600) матриці контролю КСЗІ банку - «Впровадження та експлуатація вибраних засобів та технологій захисту інформації»

а) сегмент 600-010

«Захист об’’єктів інформаційної діяльності банку (територіально-апаратна інфраструктура АБС)»

6.1.1 Викладення у законодавчих, нормативних і методичних документах питань, що визначають порядок впровадження й використання обраних заходів і засобів захисту на об'єктах АБС.

6.1.2 Опис функцій органів, що визначають порядок впровадження й використання обраних заходів і засобів захисту на об'єктах АБС.

6.1.3 Опис політики безпеки, що визначає порядок впровадження й використання обраних заходів і засобів захисту на об'єктах АБС.

6.1.4 Опис набору засобів, визначення порядку впровадження й використання обраних мір і засобів захисту на об'єктах АБС.

б) сегмент 600-020

«Захист обчислювальних мереж, баз даних і програм АБС»

6.2.1 Викладення у законодавчих, нормативних і методичних документах питань, що визначають порядок впровадження й використання обраних заходів і засобів захисту для інформації в процесах і програмах АБС.

6.2.2 Опис функцій органів, відповідальних за впровадження й використання обраних заходів і засобів захисту для інформації в процесах і програмах АБС.

6.2.3 Опис політики безпеки, що забезпечує своєчасне і якісне впровадження й використання обраних способів і засобів захисту для інформації в процесах і програмах АБС.

6.2.4 Опис набору засобів для забезпечення оперативності і якості впровадження й використання обраних заходів і засобів захисту для інформації в процесах і програмах АБС.

в) сегмент 600-030

«Захист міжфілійних корпоративних мереж та каналів зв’язку»

6.3.1 Викладення у законодавчих, нормативних і методичних документах питань, що визначають порядок впровадження й використання обраних мір і засобів захисту для банківської інформації, передаваємої по каналах зв'язку АБС.

6.3.2 Опис функцій органів, відповідальних за впровадження й використання обраних мір і засобів захисту для банківської інформації, передаваємої по каналах зв'язку АБС.

6.3.3 Опис політики безпеки, що забезпечує впровадження й використання обраних способів і засобів захисту для інформації при передачі її по каналах зв'язку.

6.3.4 Опис набору засобів для забезпечення оперативності і якості впровадження й використання обраних заходів і засобів захисту для інформації при передачі її по каналах зв'язку.

г) сегмент 600-040

«Захист від витоку ПЕВМІН»

6.4.1 Викладення у законодавчих, нормативних і методичних документах питань, що визначають порядок впровадження й використання обраних мір і засобів захисту для інформації, підданій витоку за рахунок ПЕМІН.

6.4.2 Опис функцій органів, відповідальних впровадження й використання обраних мір і засобів захисту для інформації, підданій витоку за рахунок ПЕМІН.

6.4.3 Опис політики безпеки, що забезпечує своєчасне і якісне впровадження й використання обраних мір і засобів захисту для інформації, підданій витоку за рахунок ПЕМІН.

6.4.4 Опис набору засобів для забезпечення оперативності і якісного впровадження й використання обраних мір і засобів захисту для інформації, підданим витоку за рахунок ПЕМІН.

д) сегмент 600-050

«Оперативне управління моніторами системи захисту інформації»

6.5 1 Викладення у законодавчих, нормативних і методичних документах питань, що визначають порядок впровадження й використання обраних мір і засобів захисту для процесів керування системою захисту.

6.5.2 Опис функцій органів, відповідальних за впровадження й використання обраних мір і засобів захисту для процесів керування системою захисту.

6.5.3 Опис політики безпеки, що забезпечує своєчасне і якісне впровадження й використання обраних способів і засобів захисту для процесів керування системою захисту.

6.5.4 Опис набору засобів для забезпечення якості й оперативності впровадження й використання обраних мір і засобів захисту для процесів керування системою захисту.

7. Посегментне змістовне значення параметрів в сьомій строці (700) матриці контролю КСЗІ банку - «Контроль та управління сегментом захисту інформації»

а) сегмент 700 - 010

«Захист об’’єктів інформаційної діяльності банку (територіально-апаратна інфраструктура АБС)»

7.1.1 Викладення у законодавчих, нормативних і методичних документах питань, що визначають порядок контролю цілісності й керування захистом на об'єктах АБС.

7.1.2 Опис функцій органів, що визначають порядок контролю цілісності й керування захистом на об'єктах АБС.

7.1.3 Опис політики безпеки, що визначає порядок контролю цілісності й керування захистом на об'єктах АБС.

7.1.4 Опис набору засобів визначення порядку контролю цілісності й керування захистом на об'єктах АБС.

б) сегмент 700-020

«Захист обчислювальних мереж, баз даних і програм АБС»

7.2 1 Викладення у законодавчих, нормативних і методичних документах питань, що визначають порядок контролю цілісності й керування захистом для інформації в процесах і програмах АБС.

7.2.2 Опис функцій органів, відповідальних за здійснення контролю цілісності й керування захистом для інформації в процесах і програмах АБС.

7.2.3 Опис політики безпеки, що забезпечують своєчасний і якісний контроль цілісності й керування захистом для інформації в процесах і програмах АБС.

7.2.4 Опис набору засобів для забезпечення оперативності і якості контролю цілісності й керування захистом для інформації в процесах і програмах АБС.

в) сегмент 700-030

«Захист міжфілійних корпоративних мереж та каналів зв’язку»

7.3.1 Викладення у законодавчих, нормативних і методичних документах питань, що визначають порядок здійснення контролю цілісності й керування захистом для банківської інформації, передаваємої по каналах зв'язку АБС.

7.3.2 Опис функцій органів, відповідальних за здійснення контролю цілісності й керування захистом для банківської інформації, передаваємої по каналах зв'язку АБС.

7.3.3 Опис політики безпеки, що забезпечує здійснення контролю цілісності й керування захистом для інформації при передачі її по каналах зв'язку.

7.3.4 Опис набору засобів для забезпечення оперативності і якості контролю цілісності й керування захистом для інформації при передачі її по каналах зв'язку.

г) сегмент 700-040

«Захист від витоку ПЕВМІН»

7.4.1 Викладення у законодавчих, нормативних і методичних документах питань, що визначають порядок здійснення контролю цілісності й керування захистом для інформації, підданій витоку за рахунок ПЕМІН.

7.4.2 Опис функцій органів, відповідальних за здійснення контролю цілісності й керування захистом для інформації, підданій витоку за рахунок ПЕМІН.

7.4.3 Опис політики безпеки, що забезпечує своєчасне і якісне здійснення контролю цілісності й керування захистом для інформації, підданій витоку за рахунок ПЕМІН.

7.4.4 Опис набору засобів для забезпечення оперативності і якості контролю цілісності й керування захистом для інформації, підданій витоку за рахунок ПЕМІН.

д) сегмент 700-050

«Оперативне управління моніторами системи захисту інформації»

7.5.1 Викладення у законодавчих, нормативних і методичних документах питань, організації контролю цілісності й керування комплексною системою захисту інформації.

7.5.2 Опис функцій органів, відповідальних за здійснення контролю цілісності й керування комплексною системою захисту інформації.

7.5.3 Опис політики безпеки, що забезпечують своєчасне і якісне здійснення контролю цілісності й керування комплексною системою захисту інформації.

7.5.4 Опис набору засобів для забезпечення якості контролю цілісності й керування комплексною системою захисту інформації.

3.2 Інформаційне та програмне забезпечення систем захисту інформації в інформаційних блоках АБС банку

Програмно-апаратне забезпечення систем захисту інформації в АБС «Промінвестбанку» має наступну структуру:

1 рівень – апаратно-програмний захист від несанкціонованого входу на робочу станцію комп’ютерної мережі банка, який забезпечується:

а) застосуванням комплексу засобів захисту (КСЗ) інформації з обмеженим доступом (ІОД), від несанкціонованого доступу (НСД) « Гриф-Мережа» версії 2.01 призначений для забезпечення захисту ІОД, оброблюваної в локальних обчислювальних мережах (ЛОМ). До складу ЛОМ можуть входити файлові сервери, що функціонують під керуванням ОС MS Windows 2000 Server/ MS Windows 2003 Server, і робочі станції, що функціонують під керуванням ОС MS Windows 2000 Professional/ MS Windows XP Professional.

Комплекс дозволяє створити на базі ЛОМ спеціалізовану АС класу 2 для обробки ІОД і забезпечити захист оброблюваної ІОД від погроз порушення цілісності, конфіденційності й доступності при реалізації політики адміністра-тивного керування доступом до інформації [ ].

Комплекс « Гриф-Мережа» реалізує наступні функції:

ідентифікацію й аутентификацию користувачів на підставі ім'я, па-роля й персонального електронного ідентифікатора (Flash Drive) при заванта-женні ОС робочої станції до завантаження яких-небудь програмних засобів з дисків, що дозволяє заблокувати використання робочої станції сторонньою особою, а також пізнати конкретного легального користувача й надалі реагу-вати на запити цього користувача відповідно до його повноважень;