Смекни!
smekni.com

Моделювання ефективності комплексної системи захисту автоматизованих інформаційних ресурсів комерційного банку (стр. 16 из 39)

Витрати банку на створення резервів на погіршення кредитного портфелю склали більше 1,8 млрд.грн.;

Збиток діяльності банку за 1 квартал 2009 троку становить -200 млн.грн. при прибутку за 2008 рік +99 млн.грн.;

Віддток коштів компенсований коштами «Зовнішекономбанку».

2.2 Стисла структура АТЗТ «АК Промінвестбанк» та загроз виконання функціональних задач в АБС банку

Банківські послуги АТЗТ «АК Промінвестбанк», які повинна обслуговувати АБС банку, розбиті на наступні сегменти:

Юридичним особам

Фізичним особам

Банкам

Вкладні операції

Валютні операції

Курси валют

Фондовий ринок

Пластикові картки

Банкомати та POS-термінали

Інноваційно-інвестиційна діяльність

В наведених сегментах банком реалізуються наступні посліги

1. Послуги юридичним особам

- Відкриття, переоформлення різних видів рахунків у національній та іноземній валюті

Залучення на депозити коштів юридичних осіб

Проведення операцій по рахунках. Списання та зарахування коштів з використанням систем електронних платежів

Видача довідок про стан рахунків, виписок, дублікатів, бланків різних фінансових документів

Операції з чеками

Касове обслуговування

Відкриття, ведення, переоформлення, закриття акредитивів

Виконання інкасових доручень

Платіжні картки

Система "Клієнт-банк"

Система "Голосова довідкова служба"

Система "Інтернет Клієнт-Банк"

Послуга "Корпоративний контроль"

Дистанційний моніторинг рахунків клієнтів

Кредити та гарантії суб'єктам підприємницької діяльності

Валютні операції

Операції на фондовому ринку

2. Послуги фізичним особам

- Прийом вкладів у різних видах валют: строкові, до запитання

- Виплата заробітної плати, пенсій та грошової допомоги, інших надходжень через поточні рахунки вкладників. Виплата готівки по цих рахунках

- Перерахування коштів з рахунків фізичних осіб на рахунки юридичних осіб

- Безготівкові розрахунки за товари та послуги

- Приймання комунальних та інших платежів

- Експрес-платежі через Інтернет

- Перекази коштів, в т.ч. за кордон:

а) Термінові грошові перекази в системі Промінвестбанку

б) Перекази коштів по системі MoneyGram

в) Перекази коштів по системі CONTACT

г) Перекази коштів по системі Western Union

д) Перекази коштів по системі Coinstar

- Операції з банківськими металами

- Продаж ощадних сертифікатів

- Видача та обслуговування пластикових платіжних карток

- Надання в оренду індивідуальних сейфів для зберігання цінностей

- Кредити фізичним особам на споживчі цілі

- Валютні операції

- Дистанційний моніторинг рахунків клієнтів

- Електронні ваучери

- Картки передплачених послуг міжнародного зв'язку

- Призначення дати співбесіди для отримання віз до Німеччини, Франції, Іспанії та Швейцарії

3. Вкладні операції

- Поточні рахунки фізичних осіб

- Рахунки для отримання адресної матеріальної допомоги та соціально-орієнтованих виплат

- Вклад "Депозитний" оновлений!

- Вклад "Експрес" новий!

- Вклад "Надійний" новий!

- Вклад "Добробут" новий!

- Вклад "Дружині"

- Вклад "Коханій"

- Вклад "Співдружність"

- Вклад "Інвестиційний депозит"

- Вклад "Прогресивний"

- Вклад "Ветеран Плюс"

- Вклад “Ветеран”

- Вклад “Повноліття” оновлений!

- Додаткові послуги

- Депозитні платіжні картки власникам банківських вкладів

4. Валютні операції

- Курси купівлі-продажу готівкової іноземної валюти

- Фінансування експортно-імпортних операцій та інвестиційних проектів за рахунок кредитних ліній іноземних банків

- Здійснення платежів та зарахування надходжень у різних валютах

- Операції з чеками

- Виплати по міжнародних пластикових картках

- Купівля-продаж, обмін валют:

а) Купівля-продаж безготівкової іноземної валюти за гривню

б) Купівля-продаж однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту

в) Валютно-обмінні операції з готівковою іноземною валютою

г) Конвертація готівкової іноземної валюти

д) Приймання на інкасо банкнот іноземних держав

е) Ввезення в Україну та вивезення за межі України готівкової іноземної валюти

- Валютний дилінг

5. Операції на фондовому ринку

- Операції з корпоративними цінними паперами, надання брокерських послуг через біржі

- Послуги з організації випуску та обігу облігацій підприємств

- Операції з векселями

- Реєстраторські послуги:

а) Послуги по формуванню системи реєстру

б) Послуги по веденню системи реєстру

в) Інші послуги

г) Послуги за рахунок зареєстрованих осіб або учасників операції

- Послуги Зберігача цінних паперів

- Надання консалтингових та інформаційних послуг

6.Пластикові картки

6.1 Міжнародні платіжні картки

- Замовлення карток on-line

- Платіжні картки для фізичних осіб

- Особисті платіжні картки

- Пенсійні платіжні картки

- Соціальні платіжні картки

- Картки VISA Platinum та MasterCard Platinum

- Платіжні картки VISA Virtuon для розрахунків в мережі Інтернет

- Депозитні платіжні картки власникам банківських вкладів

- Платіжні картки для суб'єктів підприємницької діяльності (корпоративні картки)

- "Зарплатні" карткові проекти Промінвестбанку

- Додаткові послуги держателям міжнародних платіжних карток

а) Експрес-платежі через Інтернет

б) Кредитування держателів міжнародних пластикових карток

в) Страхування від нещасного випадку та медичних витрат під час поїздки за межі України

г) Дистанційний моніторинг рахунків клієнтів

д) Продаж електронних ваучерів в банкоматах банку

е) Поповнення рахунку за номером мобільного телефону через банкомати банку

ж) Списання та перерахування коштів з карткового рахунку за дорученням держателя платіжної картки

з) Переказ коштів через банкомати банку

і) Встановлення персональних лімітів активності

к) Медична та юридична допомога держателям карток VISA Platinum

- Розрахункове обслуговування операцій з використанням міжнародних платіжних карток

- Довідкова інформація для Держателів міжнародних платіжних карток Промінвестбанку

- Словник карткових термінів

- Банкомати Промінвестбанку міжнародних платіжних систем VISA і MasterCard International

6.2. Внутрішні платіжні картки Промінвестбанку

Промінвестбанк, використовуючи систему процесингу внутрішньої платіжної картки, надає можливість клієнту, у якого відкритий картковий рахунок в національній валюті на основі внутрішньої платіжної картки Промінвестбанку, здійснювати операції в будь-якій філії банку незалежного від того, де відкрито його поточний рахунок. У системі процесингу задіяно понад 100 філій банку. Використання власного емісійного центру забезпечує своєчасний випуск внутрішніх платіжних карток клієнтам - фізичним особам.

Підключення торгових точок до системи процесінгу надає можливість безготівкового обслуговування клієнта-держателя внутрішньої платіжної картки Промінвестбанку. Клієнту достатньо ідентифікувати свою картку в комплексі, а після розрахунків з його особового карткового рахунку автоматично списуються кошти за придбаний товар.

Промінвестбанк пропонує підприємствам - клієнтам банку впровадження зарплатних проектів на основі внутрішньої платіжної картки Промінвестбанку. Обслуговування фізичних осіб, які є працівниками підприємства - клієнта Промінвестбанку, вигідне як підприємству, так і банку. По-перше, зарплатний проект на основі платіжних карток - нагальна необхідність часу, зручність, гарантія збереження коштів, по-друге, розвиваються взаємовигідні стосунки між банком та підприємством.

6.3. Експрес-платежі через Інтернет з застосуванням міжнародних платіжних карток.

Усі власники карток міжнародних платіжних систем VISA International та MasterCard мають можливість з Інтернет-сайту Промінвестбанку через систему Portmone.com здійснити експрес-платежі, сплативши рахунки за:

комунальні послуги в містах Києві та Кременчуці (ГІОЦ КМДА, КП НВФ "ВАС");

послуги місцевого та міжміського телефонного зв'язку ("Укртелеком", "Утел");

аналогового та цифрового телебачення, інтернету ("Воля-Кабель", "FREENET", "IP.net", "Alternet", "Colocall");

мобільного зв'язку ("МТС-Україна", "Київстар", "Beeline", "LIFE", "PEOPLЕnet");

кабельного телебачення ("Інформаційні технології", "КиївТелеСервіс", "Укртелебуд");

поповнення телефонних рахунків для абонентів "СDМА Ukraine",

страхові послуги компаній "АСКА-життя", "Фортіс Страхування життя Україна" та інше.

Оплата рахунків здійснюється шляхом списання коштів із платіжної картки та їх зарахування на рахунок компанії, що надає послуги, протягом одного робочого дня. Для здійснення розрахунків у мережі Інтернет Промінвестбанк пропонує спеціальну платіжну картку VISA Virtuon.

На рис.2.3 наведена структура автоматизованої банківської системи (АБС), яка виконує задачі по ініціалізації, обліку, звітності та збереження банківських операцій за вищенаведеним переліком банківських послуг.

Рис.2.3. – Макрофункціональна схема АБС комерційного банку

Автоматизована банківська система (АБС) — це система, яка функціонує на основі ЕОМ та інших технічних засобів, що забезпечують процеси збору, реєстрації, передачі, обробки, збереження та актуалізації даних для розв’язання завдань управління банківською діяльністю.

Автоматизована банківська система повинна бути інтегрованою. Інтегрована — це така система, що побудована на загальносистемних принципах й охоплює всю сукупність банківських задач. Вона вирішує питання автоматизації комплексно з урахуванням інформаційних і функціональних зв’язків. Як будь-яка система, АБС може бути представлена у вигляді певної сукупності підсистем. До складу АБС входять забезпечуючі та функціональні підсистеми.