Смекни!
smekni.com

Кредитний механізм в комерційних банках (стр. 19 из 19)

Розрахунок коефіцієнтів оцінки кредитоспроможності позичальникаПП “Талант-Торг”

Розрахуємо Кал для підриємства “Талант –Торг” на кінець звітнього періоду станом на 01.10.02р. : Кал =

станом на 01.01.03р. : Кал =

Розрахуємо Кл для підприємства “Талант –Торг” на кінець звітнього періоду станом на 01.10.02р. : Кл =

станом на 01.01.03р. : Кл =

Розрахуємо Кпф для підприємства “Талант –Торг” на кінець звітнього періоду станом на 01.10.02р. : Кпф =

станом на 01.01.03р. : Кпф =

Розрахуємо коефіцієнти управління активами підприємства :

Кобз для підриємства “Талант –Торг” на кінець звітнього періоду станом на 01.10.02р. : Кобз =

станом на 01.01.03р. : Кобз =

Коа для підриємства “Талант –Торг” на кінець звітнього періоду станом на 01.10.02р. : Коа =

станом на 01.01.03р. : Коа =

Сда для підриємства “Талант –Торг” на кінець звітнього періоду станом на 01.10.02р. : Сда =

або 7%

станом на 01.01.03р. :

Сда =

або 10%

Додаток М

Виписка зі звіту пор кредитний портфель СФ АКБ “ТАС-Комерцбанк” станом на 01.10.2003 року

Таблиця 1

Аналіз структури активних операцій на 01.10.03 р.

Види операцій Сума, грн. Структури %
Каса 134070 0,88%
Кор. рахунки банків 474360 3,10%
Кор. рахунок у НБУ 2085190 13,61%
Кредити видані – усього 7576500 49,45%
у т. ч. короткострокові 3067110 20,02%
Основні кошти 169460 1,11%
Дебітори 487870 3,18%
Відведені кошти 80080 0,52%
Витрати 250700 1,64%
Валютна позиція 896400 5,85%
Інші активи 100330 0,65%
Усього активів 15322070 100,00%

Таблиця 2

Аналіз структури «кредитного портфеля» банку на 01.10.03 р.

Вид забезпечення Сума, Структура,
грн. %
Усього виданих кредитів 7576500 100,00%
у тому числі:
гарантовані іншими банками 0 -
гарантовані Урядом України 0 -
прострочені 79220 1,05%
пролонговані 659730 8,71%
сумнівні для повернення 23670 0,31%