Смекни!
smekni.com

Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна (стр. 16 из 28)

У 2003/2004 маркетинговому році на насіннєві цілі було використано 8,0% від валового збору зерна, значна частина зерна була поставлена за регіональним контрактом та договорами (8,4%), реалізована комерційним та іншим структурам, в тому числі за межі області (48,2%). Понад 16% зерна було передано населенню у формі оплати праці, на земельні та майнові паї (табл. 2.12).

З іншого боку, зерно є товаром, який не тільки здатний стабільно давати прибуток, й є дуже цінним переробним ресурсом. Зернові культури за різноманітністю їх використання займають перше і головне місце в переробнійсфері. Зерно є основою харчування для населення не тільки тому, що це хліб, макаронні вироби, крупи, воно є і джерелом виробництва молока, м'яса, яєць, інших продуктів, і сировиною для одержання крохмалю, патоки, спирту.

Таблиця 2.12

Баланс зерна урожаю 2004 року по Білогірському районі (всі категорії господарств)

Показники Зерно, всього
тис. тонн Питома вага каналу реалізації, %
Валовий збір 67,30 100,0
Використання:
насіння зі страхфондом 5,41 8,0
оплата праці та громадське харчування 5,60 8,3
видача на паї: 2,85 4,2
в т.ч. земельні 2,81 4,17
майнові 0,04 0,03
фіксований податок 0,40 0,6
регіональний контракт - -
погашення податкової заборгованості 0,23 0,3
погашення заборгованості минулих років 0,61 0,9
в т.ч. ДАК "Хліб України" - -
Украгролізинг - -
Держрезерв - -
поставка за договорами 5,64 8,4
продаж комерційним та іншим структурам 30,45 45,2
реалізація за межі області 2,00 3,0
інша реалізація 2,55 3,8
на фураж: потреба 19,17 28,5
буде засипано власного зерна 11,57 17,3

Наприклад, кукурудза, яка є однією з найпродуктивніших злакових культур - універсальна за своїм використанням, її вирощують для продовольчих, кормових і технічних потреб, а продукти її переробки застосовують у дуже несподіваних галузях.

Нині одним з головних завдань є організація раціонального використання зерна. В межах України розвиваються усі три галузі зернопродуктового циклу -виробництво та переробка продовольчого і фуражного зерна, а також переробка зерна на спирт, пиво, крохмаль тощо.

За обсягами зернового потоку ці галузі нерівнозначні. Головна стаття витрат зерна в Україні - виробниче споживання в самому сільському господарстві. У середньому за 1994 - 1996 pp. на насіння щорічно витрачалося близько 4,5 млн. т, на корм худобі і птиці - 18,5 млн. т (включаючи переробку на комбікорми). Друга по потужності галузь зернового циклу АПК -продовольча, на ці потреби витрати зерна становлять 8,9 млн. т за рік. Обсяг необхідного зерна для забезпечення сировиною галузь щодо технічної переробки - близько 1,5 млн. тонн.

Важливим резервом підвищення ефективності виробництва зерна є зменшення витрат праці на обробіток даної культури. Найоб'єктивнішими показниками рівня продуктивності праці є затрати праці на виробництво одного центнера продукції. В табл. 2.13 простежується, що в середньому по підприємствах району зі зменшенням затрат праці на один центнер зернових підвищується прибутковість їх вирощування, простежується і чіткий взаємозв'язок між показниками продуктивності праці та урожайності.

Таблиця 2.13

Рівень продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах Білогірського району

Роки Затрати праці на 1 ц зернових люд. год. Урожайність, ц/га Прибуток (+), збиток (-) на 1 ц зернових,грн. Рівень рентабельності, %
1998 1,9 26,2 6,03 33,36
1999 1,6 23,2 3,7 10,3
2000 2,3 21,5 8,6 28,5
2001 2,0 22,1 10,3 21,4
2002 1,7 22,9 18,90 40,9
2003 1,6 20,1 27,60 49,7
2004 1,8 30,5 12,28 27,5

Зростання продуктивності праці залежить від кількості продукції, котру отримують з одного гектара посівів, і затрат праці в розрахунку на цю площу сільськогосподарських угідь. Рівень продуктивності праці при виробництві зернових культур підвищуватиметься лише у випадку, коли темпи зростання урожайності будуть зростати, випереджаючи темпи зростання затрат праці на один гектар посівів.

Таблиця 2.14

Залежність продуктивності праці від рівня урожайності зерна в сільськогосподарських підприємствах Білогірського району. (2004 рік)

Групи підприємств із врожайністю зернових, ц/га Кількість підпр. у групі Середняврожайність у групі Затрати праці на 1 га посівів
ц/га в % до І групи люд./год. в % до І групи
I 8,2 - 12,1 6 10,1 100 38,9 100
II 12,1 –20,1 9 16,1 159 48,7 125
III 20,2 – 31,6 2 25,9 256 58,9 151
IV 31,7 – 48,2 6 39,9 395 65,2 168
В середнйому по районі 23 30,5 X 56,8 X

З наведених даних у табл. 2.14 видно, що в районах третьої та четвертої груп упорівнянні з першою групою районів урожайність вища на 156% та 295% відповідно, тоді як затрати праці - всього лише на 51% та 68%. У сільськогосподарських підприємствах району другої і третьої груп, у порівнянні з господарствами району першої групи, урожайність зерновихзростала швидше, ніж затрати праці на один гектар посіву, що характеризує підвищення продуктивності праці у даних підприємствах.

Основні причини низьких показників діяльності аграрного сектора економіки приховуються у державній політиці, що тривалий час проводилася стосовно агропромислового виробництва та негативно позначилася на його ефективності. Починаючи з 2000 p., здійснюється формування нової моделі аграрного ринку, якій властива приватна власність на землю, а роль держави полягає не у безпосередньому втручанні, а у виробленні "правил гри". Для вирішення проблем зернового господарства видано Указ Президента від 29 липня 2000 року №832/2000 "Про невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна", прийнято Постанову КМУ від 29 квітня 2002 р. №590 "Про визначення заставних цін та фінансового забезпечення заставних закупівель зерна". Такі заходи сприятимуть активізації біржової торгівлі, поповненню сировинної бази заготівельних підприємств, зменшать вплив коливань цін на ринку зерна.

У 2001 р. виробництво більшості рослинницької продукції завдало господарствам району збитків. Наприклад, рентабельність вирощування цукрових буряків становила - 7,6%, овочів відкритого ґрунту - 12,3% (табл. 2.16).

Таблиця 2.16

Основні показники ефективності вирощування зернових культур сільськогосподарськими підприємствами Білогірського району

Показник та одиниця виміру Роки
2000 2001 2002 2003 2004
Реалізація зернових культур, тис. тонн 230,54 250,36 289,50 246,59 292,60
Ціна реалізації 1 центнера зерна, грн. 50,77 49,91 65,0 82,5 56,6
Собівартість 1 центнера реалізованого зерна, грн. 39,5 41,1 46,1 54,90 44,32
Затрати на виробництво 1 центнера зерна, люд./год. 2,3 2,0 1,7 1,6 1,8
Рівень рентабельності (збитковості) виробництва зерна, % 28,5 21,4 40,9 49,7 27,7

Аналіз рівня продуктивності праці, собівартості та рентабельності свідчить про те, що вирощування зернових культур на Білогірщині економічно вигідне, однак у деяких підприємствах області ще не використані всі резерви зростання ефективності виробництва у зерновому господарстві.

Враховуючи, що економічна ефективність використання виробничих ресурсів, головним чином, зосереджена в показниках урожайності, собівартості та трудомісткості, від яких залежить кінцевий результат виробництва -прибуток, можна провести комплексне оцінення зернового господарства районів області за даними показниками. Підсумком цього оцінення виступає інтегральний індекс, що базується на середньообласних значеннях показників, (табл. 2.17).

Таблиця 2.17

Комплексне оцінення зернового господарства Білогірського району за2004 рік

Назва підприємства Урожайність, ц/га Індекс урожайності Собівартість 1 ц продукції, грн. Індекс собівартості Затрати праці на 1 ц продукції, люд./год. Індекс трудомісткості Інтегральний індекс Місце підпр. серед інших в районі Оцінний бал ріллі
ТОВ”Перлина Поділля” 48,2 15,2 1,09 76
ТОВ”Вязовець” 35,4 27,7 1,93 50
ТОВ”Зоря” 20,1 34,7 3,11 49
ТОВ”Маяк” 45,4 26,2 1,46 63
ФТ”Корниця” 12,1 41,5 2,13 32
ТОВ”Злагода” 10,6 39,1 1,4 69
ФТ”Хлібороб” 15,7 24,2 1,89 49
ТОВ”Білогірське” 15,6 37,2 2,44 53
ТОВ”Агросервіс” 10,8 44,8 3,27 66
ТОВ”Колос” 31,6 37,5 2,49 51
ТОВ”Ставищанське” 15,6 44,1 3,10 58
ТОВ”Поліське” 9,8 34,9 3,08 58
ТОВ”Довгалівка” 39,8 21,6 3,00 50
ФТ”Вікнини” 16,5 28,1 2,62 70
ТОВ”Хлібороб” 18,1 49,7 3,29 48
ФТ”Шимківці” 15,7 44,1 2,57 60
ВАТ”Лан” 34,0 33,3 1,49 56
ТОВ”Трудівник” 28,3 42,7 2,53 70
ТОВ”Хорошів” 8,2 43,8 1,97 46
ТОВ”Щедра нива” 15,4 35,6 3,00 58
СВК”Авангард” 15,0 28,6 2,27 50
ТОВ”Дружба” 33,5 31,8 2,48 61
ТОВ”Гранд” 16,0 40,0 2,47 48
Всьго 30,5 24,8 1,8

Аналіз показників економічної ефективності вирощування сільськогосподарськими підприємствами окремих груп зернових за останні роки свідчать, що вирощування озимих серед усіх зернових дають найкращі результати (табл. 2.18).