Смекни!
smekni.com

Організація та планування кредитування (стр. 18 из 23)

Для формування "шапки таблиці" уводяться текстовідані відповідно до таблиці.

Таблиця 3.5

Текстовідані для формування "шапки таблиці"

Клітина Назва Клітина Значення
F10B11C11C12D11 тис. грн.РокиЗалишок боргуна початок рокуСума щорічно D12E11E12F11F12B18 борг, що погашаєтьсяСума відсотківпо кредитуРічнийплатіжРазом

Для активізації осередку B32 необхідно клацнути на ній лівою клавішею миші і з клавіатури ввести текст. Завершується запровадженнянатисканням клавіші Enter. При цьому покажчик осередку переміщається на один рядок униз.

Щоб пронумерувати роки в інтервалі B13:B17, скористаємося обчисленням членів арифметичної прогресії з кроком 1, що і є номерами з 1 по 5.

Для цього: вводжу в осередок B13 значення 1; виділяю інтервал осередків B13:B17;

-вибираю з меню Правка команду Заполнить, а потім Прогрессия…;

у діалоговомувікні Прогрессия клацаю на кнопці Ok (по умовчанню у вікні активізована опція Арифметическая в областіТип іПо столбцам в областіРасположение, а крок прогресії встановлений рівним 1 у полеШаг).

Запровадження формул.

Формули для розрахунку залишку боргу на початок кожного року, суми боргу що погашається щорічно, суми відсотків по кредиту за кожний рік, а також річного платежу вводяться в осередки C13, C14, D13, E13 і F13, а потім копіюються у відповідні осередки колонок C, D, E і F з автоматичним настроюванням формул у такий спосіб:

уводжу в осередок C13 формулу:

=D3 (3.1)

в осередок C14 формулу:

=C13-D13 (3.2)

активізую осередок C14 і встановлюю покажчик миші на маркері автозаповнювання;

утримуючи ліву клавішу миші натиснутої, переміщаю покажчик миші на осередок C17 (виконується копіювання з автоматичним настроюванням формул).

Аналогічно уводжу формули в осередки:

D13 =$D$3/$D$5; (3.3)

E13 =C13*$D$4; (3.4)

F13 =D13+E13 (3.5)

і потім копіюю у відповідні інтервали осередків.

У формулі запис адреси осередку $D$5 позначає абсолютний номер рядка. Цей номер при копіюванні не змінюється.

Для визначення підсумкової суми відсотків за кредит активізую осередок E18 і клацаю на кнопці з зображенням символу суми на стандартній панелі інструментів. Такі ж дії проводжу і з осередком F18 для визначення суми річного платежу.

Прибуток банку при розрахунку боргу, що повертається на виплат на 5 років по складних відсотках, визначається формулами:

E32 =F18; (3.6)F32 =E32-D3. (3.7)

борг, що повертається одноразовим платежем, розрахований по простих і складних відсотках, а також прибуток банку в цих випадках визначається за формулами:

E33 =D3*(1+D5*D4); (3.8)

E34 =D3*(1+D4)^D5; (3.9)

F33 =E33-D3; (3.10)

F34 =E34-D3. (3.11)

Форматування таблиці.

Щоб зробити таблицю більш наочною, виконаємо такеформатуванняосередків таблиці.

Для установки потрібної ширини стовпчиків таблиці, виділимо інтервал стовпчиків А:F, вибираю в рядку меню пункт Формат, у ньому команду Столбец, а потім - Автоподбор ширины.

ФорматуємоосередокВ9, що містить заголовок таблиці, у такий спосіб:

-активізуємо осередокВ9;

-у панелі інструментів форматуваннявідчинимо поле списку з розмірами шрифту щиголем миші на кнопці зі стрілкою, розташованої з права від поля списку, і виберемо розмір шрифту рівний 14 пунктам;

-у панелі інструментів форматування клацнемо на кнопки для полужирного шрифту;

-розташуємо заголовок посередині таблиці, для чого виділимо інтервал осередківВ9:F9 і клацнемо на кнопці Объединить и поместить в центре на панелі інструментів форматування.

Виділимополужирним шрифтом текстовідані в "шапці" таблиці, а також "шапку" таблиці полужирними лініями , що обмережують.

Для цього:

-виділяю інтервали осередків B11:B12, C11:C12, D11:D12, E11:E12, F11:F12;

-клацнемо на кнопці для полужирного шрифту на панелі інструментів форматування;

-клацнемо на кнопці зі стрілкою праворуч від кнопки Линии рамки на панелі інструментів форматування. З меню що з’явилося, виберемо зразок ліній. Через те, що зазначені інтервали осередківнесуміжні, то при їхньому виділенні необхідно утримуватинатиснутої клавішу Ctrl.

Таблицю "Прибуток кредитора" форматуємо аналогічно.

Приберемо сітку таблиці. Для цього в рядку меню виберемо пункт Сервис, а потім команду Параметры... і в діалоговомувікні , щоз'явилося , клацнемо на вкладціВид, у ній виключимо перемикач Сетка і клацнемо на кнопціОК. Графічне зображення табличних даних.

Для графічного зображення даних про суму боргу, що погашається щорічно, сумі відсотків по кредиту за кожний рік і річний платіж доцільно побудувати об'ємну, з’єднану, стовпчикову діаграму, присвоївши їй номер 1.

Виділимо інтервали осередків E11:E17 і D11:D17, значення, яких будуть використані в якості числових даних, легенди, а також міток осі X при побудові діаграми. Клацнемо на кнопці Мастер диаграмм на стандартній панелі інструментів. У діалоговомувікні , щоз'явилося,Мастер диаграмм (шаг 1 из 4): тип диаграммы виберемо тип діаграмиГистограмма(Объемный вариант гистограммы с накоплением.) і клацнемо на кнопціДалее.

У діалоговомувікні , щоз'явилося,Мастер диаграмм (шаг 2 из 4): источник данных диаграммы виберемо вкладкуРяд. Через те що діапазон осередків заданий раніше, то він внесений автоматично в поля Имя: і Значения:, а в полеПодписи оси X: клацаємо на кнопці згортання вікна, розташованого праворуч в полізапровадження діапазону. Для вказівки діапазону осередків необхідно виділити діапазон осередків B13:B17 за допомогою лівої клавіші миші. Цей діапазон автоматично вводиться в полезапровадженняПодписи оси X:. Після повторного щигля на кнопці згортання вікна відчиняється діалогове вікно Исходные данные. Потім клацнемо на кнопці Далее.

У діалоговомувікні, щоз'явилося ,Мастер диаграмм (шаг 3 из 4): параметры диаграммы на вкладціЗаголовкив полеввода Название диаграммы введемо текст "План погашення боргу фірмою". У полезавантаженняОсь X (категорий): уведемо текст «Роки». У полезавантаженняОсь Z (значений): уведемо текст «тис. грн.» і клацнемо на кнопці Далее.

У діалоговомувікні, щоз'явилосяМастер диаграмм (шаг 4 из 4): размещение диаграммы в Поместить диаграмму на листе: по умовчаннюобраний пунктимеющемся:, а в його полезапровадженнявстановимо значенняЛист 2.

Після щигля на кнопці Готоводіаграма буде побудована.

Щоб установити потрібний розмір діаграми, треба клацнути на порожній області діаграми для її виділення. За допомогою маркерів, що з'явилися, змінюємо розмір діаграми до потрібних розмірів. Для надання діаграмі більшої наочності необхідно відредагувати її елементи шляхом подвійного щигля лівою клавішею миші і зміни параметрів цих елементів.

Для графічного зображення даних про прибуток банку доцільно побудувати об'ємну стовпчикову діаграму, присвоївши їй номер 2.

Визначаємо інтервал осередків E30:E34 і F30:F34 значення, яких будуть використані як легенда, і числових даних при побудові діаграми.

Клацнемо на кнопці Мастер диаграммна стандартній панелі інструментів. У діалоговомувікні , щоз'явилося,Мастер диаграмм (шаг 1 из 4): тип диаграммывиберемо тип діаграмиГистограмма (Трехмерная гистограмма показывает раскладку значений по категориям и рядам данных.) і клацнемо на кнопціДалее.

У діалоговомувікні , щоз'явилося,Мастер диаграмм (шаг 2 из 4): источник данных диаграммы виберемо вкладкуРяд. Через те що діапазон осередків був заданий раніше, то він внесений автоматично в поля Имя: і Значения:, а в полеПодписи оси X: клацаємо на кнопці згортання вікна, розташованої праворуч в полізапровадження діапазону. Для вказівки діапазону осередків необхідно виділити діапазон осередків B32:B34 за допомогою лівої клавіші миші. Цей діапазон автоматично вводиться в полезапровадженняПодписи оси X:. Після повторного щигля на кнопці згортання вікна відчиняється діалогове вікно Исходные данные. Потім клацнемо на кнопці Далее.

У діалоговомувікні, щоз'явилося ,Мастер диаграмм (шаг 3 из 4): параметры диаграммы на вкладціЗаголовкив полезапровадженняНазвание диаграммывведемо текст "Прибуток кредитора". У полезапровадженняОсь X (категорий):уведемо текст «Вид розрахунку». У полезапровадженняОсь Z (значений): уведемо текст «тис. грн.» і клацнемо на кнопці Далее.

У діалоговомувікні , щоз'явилося ,Мастер диаграмм (шаг 4 из 4): размещение диаграммы в групіПоместить диаграмму на листе: по умовчаннюобраний пунктимеющемся:, а в його полезапровадженнявстановимо значенняЛист 3.

Після щигля на кнопці Готоводіаграма буде побудована.

Щоб установити потрібний розмір діаграми, треба клацнути на порожній області діаграми для її виділення. За допомогою маркерів, що з'явилися, змінюємо розмір діаграми до потрібних розмірів. Для надання діаграмі більшої наочності необхідно відредагувати її елементи шляхом подвійного щигля лівою клавішею миші і зміни параметрів цих елементів.

Зберігання таблиці і діаграм на диску і висновок їх на пресу.

Для зберігання створеної таблиці і діаграм на диску клацнемо на кнопці Сохранитьв стандартній панелі інструментів.

У діалоговомувікні , щоз'явилося ,Сохранитьвведемо ім'я таблиці "План погашення боргу фірмою" у полезапровадженняИмя файлаі клацнемо на кнопціСохранить.

Для висновків поточної таблиці і діаграм на пресу необхідно клацнути на кнопці Печатьна стандартній панелі інструментів.

Дані, подані на діаграмах, дозволяють зробити порівняльний аналіз прибутку кредитора (банку) у трьох випадках: