Смекни!
smekni.com

Організація та планування кредитування (стр. 19 из 23)

-при поверненні боргу наприкінці терміна кредиту у виді разового платежу, розрахованого по формулі складних відсотків

322,102-200=122,102 тис. грн.;

-розрахованого по формулі простих відсотків

300-200=100 тис. грн.;

-при погашенні кредиту рівними частинами наприкінці кожного року

260-200=60 тис. грн.

З результатів табличних розрахунків і побудованих діаграм очевидно, що прибуток кредитора знижується при погашенні боргу на виплат. Очевидно, такий підхід вигідний банку, тому що кошти, що повертаються частинами, банк знову може пустити в обіг і одержати на них відсотки можливо великі, якщо зросте ставка по кредиту. Крім того, це дозволяє контролювати платоспроможність клієнтури.

4. ОХОРОНА ПРАЦІ У КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, направлених на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

Складовою частиною системи управління охороною праці є навчання і інструктаж працівників з питань охорони праці, яка проводиться зі всіма працівниками в процесі їх трудової діяльності.

Для того, щоб людина могла плідно працювати, йому необхідно створити оптимальні умови для виконання його виробничих обов'язків. Існує цілий ряд норм, виконання яких дозволяє багато в чому забезпечити такі умови, продовжити життя даному конкретному індивіду і зберегти його дорогоцінне здоров'я.

Весь процес роботи в комерційному банку ведеться на комп'ютері.

Розміри приміщення повинні відповідати кількості працюючих в ньому людей. Згідно існуючим "Санітарним нормам проектування підприємств" (СH-245-71) об'єм виробничого приміщення на одного працюючого повинен складати не менше 15 кубічних метрів, а площа - 4.5 квадратних метрів.

Бухгалтерія та кредитний відділ банку знаходиться в триповерховомубудинку, на першому поверсі. Загальнаплоща бухгалтерії 85 м2, висота 3,8 м. На одного працюючого припадає в середньому 7,1 м2площі. Об’єм помешкання на одного працюючого 26,9 м2. Що відповідає нормам Держстандарту (площа виробничого помешкання на одного працюючого 4,5 м2, обсяг виробничого помешкання на одного працюючого 15 м3, висота помешкання від підлоги до виступаючих конструкцій перекриттів 2.2). Інтер'єр оформлений у світлих тонах: стіни - білі, та шумопоглинаючі пластикові панелі, підлога - паркет світло-коричневого кольору, вікна -жалюзі білого кольору, двері і бар’єри пофарбовані у білий колір, офісна меблі - чорного кольору.

Для успішної роботи дуже важливо правильно спланувати робоче місце, яке повинне задовольняти вимогам зручності виконання робіт, економії енергії і часу користувача, раціонального використовування площ і об'ємів, дотримання правил техніки безпеки. При плануванні робочого місця необхідно враховувати зручність розташування дисплеїв, принтерів, системного блоку, клавіатури, робочого столу користувача, а також зони досяжності рук оператора. Ці зони встановлені на підставі антропометричних даних людського тіла і приводяться у відповідних довідниках.

Умови експлуатації обчислювальної техніки також накладають ряд умов на параметри мікроклімату, оскільки перегрів апаратури може привести до виходу її з ладу а дуже низька температура приводить до проблем при запуску вінчестерів і помилкам читання на гнучких дисках.

Важливо, щоб робоче місце було добре освітлене. Краще всього якщо світло падає зліва. Hеобходимо також передбачити штучне освітлення, наприклад, у вигляді люмінесцентних ламп. У будь-якому випадку, пряме світло не повинне потрапляти на екран монітора, що дуже сильно знижує контрастність (при цьому зображення практично не видно - його закриває освітлена поверхня екрану). Крім того, шкідливими є різкі перепади освітленості - коли екран стоїть в тіні, а за спиною оператора знаходиться вікно або яскраво освітлена стіна - в цьому випадку екран перетворюється на дзеркало, на якому видно все, що відбувається за спиною оператора, але не видно те, що відбувається на самому екрані. При цьому набагато швидшає стомлюваність очей, хоча, на відміну від першого випадку і можна абияк працювати.

Для боротьби з вредностямі подібного роду застосовуються захисні екрани, які непогано працюють, коли потрібно підвищити контрастність, але, на жаль, більшість з них дає сильніші відблиски, ніж сам екран. Рекомендується після кожних двох годин роботи за дисплеєм робити п'ятнадцятихвилинну перерву, а після чотиригодинної - вартовий. Цей режим дозволить уникнути перевтоми.

Роботи, виконувані в приміщенні відділу відносяться до категорії легких робіт, оскільки в даному приміщенні виконуються операторські роботи. Це приміщення по теплоїзбиткам відноситься до приміщень з незначними надлишками тепла, оскільки сучасні ПЕВМ, виконані за технологією “SL Enhanced” практично не вироблять тепла, крім того мають вбудовані системи вентиляції. Згодне ГОСТ 12.1.005-88 “Повітря робочої зони.

Санітарно-гігієнічні умови у нашому банку відповідають встановленим нормам. У будинку відсутні які-небудь токсичні і пожежно-небезпечні речовини і матеріали. Умови і чинники, що несприятливо впливають на організм людини зустрічаються трьох видів: фізичні, хімічні і біологічні захворювання.

Метеорологічні умови у закладі або мікроклімат визначають такі параметри: температура повітря в помешканні, %, відносна вологість повітря, %, рухливість повітря, м/с, теплове випромінювання. Ці параметри окремо й у комплексі впливають на організм людини, визначаючи його самопочуття (див. таблицю 4.1).

Таблиця 4.1

Метереологічні показники.

Параметр ФактичнеЗначення Норматив по ДГСТ 12,1005-88і др. держстан-дартам Відповідність стандартам параметрів
Шум, дБа 60 60 відповідає
Освітленість, лк 400 400 відповідає
Значення КЕО, % 0,9 0,9 відповідає
Загазованість, м23 - - -
Запиленість, мг/м3
Температура повітря,0 С, взимку 21 22-24 припустимо
влітку 23 23-25 відповідає
Відносна вологість повітря, % 40 40-60 відповідає
Швидкість руху повітря, м/с 0,1 0,1 відповідає

Вентиляція повітря у приміщенні звичайна - у зимовий час, за рахунок різниці питомої ваги теплого повітря, що знаходиться у середині приміщення, і більш холодного зовні, а також за рахунок вітру природна вентиляція створює необхідний повітряний обмін. У літню пору використовуються кондиціонери, (тобто примусова вентиляція) які забезпечують постійність температури, відносної вологості, рухливості і чистоти повітря.

Рівень шуму відповідає нормі в середньому, але іноді може досягати 80 дБа. У бухгалтерії робітничі місця освітлюються як природним, так і штучним способом. Природнеосвітлення - віконне, штучне - лампи. Освітлення в приміщенні природне бічне і штучне загальне. Нормування природного і штучного освітлення здійснюється СНіП II-4-79 “Природне і штучне освітлення” залежно від характеру зорової роботи. Якнайменший розмір об'єкту розрізнення з яким може працювати бухгалтер при експлуатації системи складає 0,3 - 0,5 мм (розмір крапки, друкованої на папері), що дозволяє віднести даний вид роботи з III-му розряду згідно СНіП II-4-79.

У відділі зі встановленою обчислювальною технікою і електронними пристроями основним джерелом шуму є вентилятори охолоджування блоків апаратури. Джерела живлення виконані в імпульсному варіанті з високочастотними трансформаторами. Шум вентиляторів є среднечастотним тональним і не перевищує 42 ДБ для машин класу IBM PC встановлених в приміщенні відділу, що відповідає нормі згідно СНіП II-12-77

Необхідно дотримувати заходи пожежної профілактики, керуючись при цьому СНіП 2.01.02-85 "Протипожежні норми", в яких висловлені основні вимоги до вогнестійкості будівель і споруд.

Роботи виробляються обслуговуючим персоналом на ПЕВМ і пристроях зв'язаних з ними, які підключаються в мережу з напругою 220 В і частотою 50 Гц (по ССВТ ГОСТ 12.1.038-82 - небезпечні параметри). Згідно ПУЕ приміщення відноситься до 2-й категорії "Приміщення з підвищеною небезпекою", оскільки існує можливість торкання корпусів апаратури і батарей центрального опалювання. У приміщенні відсутні відкриті токоведущие частини з напругою більше 12 В (послідовний інтерфейс RC-232C). Поразка електричним струмом можлива тільки у разі несправності апаратури і живлячих кабелів.

Пристрої вентиляції і кондиціонування повітря використовується для забезпечення нормальних параметрів мікроклімату підтримуючих постійну температуру, вогкість, чистоту і швидкість повітря (СНіП 2.04.05-86 “Опалювання, вентиляція і кондиціонування повітря”). Виробимо розрахунок надходження тепла у відділ:

Q = Qобор + Qл + Qосв + Qрад (ккал/час), (4.1)

де Qобор - виділення тепла від устаткування;

- надходження тепла від людей, що працюють в приміщенні;

Qосв - виділення тепла від електричного освітлення;

Qрад - надходження тепла через зовнішні захищаючі конструкції від сонячної радіації.

Qобор = 860 × n × P × К1 × К2, (4.2)

де n - кількість машин = 1;

P - настановна потужність машини = 0,2 КВт ;

К1 - коефіцієнт використовування настановної потужності = 0,8;

К2 - коефіцієнт одночасності роботи оборудования= 0,5;

860 - це коефіцієнт відношення між потужністю устаткування і кількістю тепла, що виділяється, під час переходу електричної енергії в теплову: 1 КВт = 860 ккал/час.

Qобор = 860 × 1 × 0,2 × 0,8 × 0,5 = 68,8 ккал/час. (4.3)