Смекни!
smekni.com

Кредитування населення в комерційному банку "Аваль" (стр. 10 из 18)

- рентабельність статутного капіталу в банку становить 6,33%, що значно нижче рівня рентабельності статутного капіталу в АКБ „Укрексімбанк” – 48,5%, та нижче рівня рентабельності статутного капіталу в умовно-середньому банку БС України – 13,4%;

Таким чином, для підняття рентабельності діяльності в АППБ „Аваль” необхідно різко підняти рівень процентних доходів за рахунок високопроцентних ризикових видів кредитування фізичних осіб.


РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ

3.1 Проблеми та перспективи розвитку сегменту кредитування населення в банківській системі України


Банківській системі України у 2006 році загрожує перекредитування. Національний банк України обнародував темпи приросту депозитів і кредитів у банківській системі країни за п'ять місяців 2006 року. Згідно даним НБУ [76], видані банками кредити перевищили обсяг залучених коштів на 25,65 млрд грн.

Рис.3.1. Показники темпів абсолютного росту кредитних та депозитних портфелів в АППБ “Аваль” та найбільших банках України за період 01.11.2005 – 01.05.2006 року [77]

За даними НБУ, обсяг кредитів, виданих українськими банками до почат-ку червня 2006 року, склав 170,72 млрд грн. При цьому на депозитах і поточних рахунках банків знаходиться 145,07 млрд грн, що на 25,65 млрд грн менше ви-даних кредитних коштів. Обсяг валютних депозитів населення в банках Украї-ни станом на 01.07.2006 року досяг 7, 479 млрд. доларів США, або 37,77 млрд. грн. в еквіваленті, тобто 26,0% залучених коштів банків. Найбільший розрив намітився між довгостроковими залученими і розміщеними коштами - 48,09 млрд грн. Варто відзначити, що в січні в банківській системі України депозитів було усього на 13,05 млрд грн менше, ніж кредитів. Таким чином, розрив виріс вдвічі усього за п'ять місяців цього року.

Так, згідно даним результатів проведеного аналізу, представленого на рис.3.1 :

а) в АППБ “Аваль”:

- загальний убуток обсягу власних та залучених ресурсів за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить – 512,4 млн.грн.;

- загальний приріст обсягів кредитного портфелю за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить + 2 449,6 млн.грн.;

б) в середньому по 7 найбільшим банкам України:

- загальний приріст обсягу власних та залучених ресурсів за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить +1 097,2 млн.грн.;

- загальний приріст обсягів кредитного портфелю за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить +1 808,4 млн.грн.;

Учасники банківського ринку України визнають, що перевищення приросту активів над пасивами грозить утратою ліквідності банківської системи, і відзначають, що це результат погоні банків за клієнтами. До того ж, кредитуючи населення такими швидкими темпами, банки підстьобують інфляцію.

Примітно, що НБУ тренд, що намітився, у перевищенні активів над пасивами на сьогоднішній день не турбує. Останні кроки регулятора скоріше спрямовані на активне стимулювання кредитування економіки. Зокрема, у травні 2006 року НБУ знизив норму обов'язкового щоденного резервування банками депозитів, визволивши в такий спосіб кошти для інвестування в економіку. На думку НБУ, ліквідність банків страждає зовсім не від зайвого кредитування, а від недоліку капіталу. У той же час у НБУ визнають, що прихід іноземних банків може і не стати панацеєю для капіталізації банківської системи.

Слід відмітити, що зростання обсягів кредитів, виданих фізичним особам, перевищує зростання обсягів депозитів фізичних осіб, тобто в кредитування фізичних осіб розміщуються ресурсні кошти, залучені як у юридичних осіб, так і на міжбанківському ринку.

Так, згідно даним результатів проведеного аналізу, представленого на рис.3.1 :

а) в АППБ “Аваль”:

- загальний приріст залучених депозитів населення за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить +351,0 млн.грн.;

- загальний приріст обсягів кредитного портфелю фізичних осіб за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить + 2 218,3 млн.грн.;

б) в середньому по 7 найбільшим банкам України:

- загальний приріст залучених депозитів населення за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить +547,3 млн.грн.;

- загальний приріст обсягів кредитного портфелю фізичних осіб за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить +1 326,0 млн.грн.;

Середньомісячні темпи приросту характерних агрегатів балансу АППБ “Аваль” та інших найбільших банків України в період з 01.11.2005 по 01.05.2006 року представлені в табл.3.1 [ ].

Як показує аналіз даних, наведених в табл. 3.1 щомісячні темпи нарощування кредитного портфеля фізичних осіб в 7 найбільших банках України ста-новлять 9,2%/місяць при темпах приросту валюти балансу 4,5%/місяць, а в АППБ “Аваль” темпи нарощування кредитного портфеля фізичних осіб ста-новлять 8,4%/місяць при темпах приросту валюти балансу 0,8%/місяць. Таким чином, банківська система України у 2005 –2006 роках переорієнтувалася на пріоритетне кредитування фізичних осіб.


Таблиця 3.1 Середньомісячні темпи приросту характерних агрегатів балансу АППБ “Аваль” та інших найбільших банків України в період з


01.11.2005 по 01.05.2006 року

Станом на 31.05.2006 поточний кредитний портфель фізичних осіб банку "Аваль" перевищив еквівалент 1 млрд. євро і досяг 6,476 млрд. грн. З початку поточного року портфель кредитів населенню банку "Аваль" зріс більш ніж на 2 млрд. грн. і продовжує динамічно збільшуватися. На графіках рис.3.2 наведе-ні процентні ставки по основним видам кредитування фізичних осіб в АППБ „Аваль” станом на 01.07.2006 року [75].

Роздрібний бізнес, у тому числі і споживче кредитування, після входжен-ня банку "Аваль" у групу Райффайзен Интернешнл визначений одним з пріори-тетних напрямків. В той же час, проведений в дипломному проекті аналіз умов залучення вкладів населення, як основного джерела ресурсів кредитування на-селення, показав, що привабливість вкладення населенням коштів в АППБ „Аваль” є суттєво нижчою(темп росту всього 1% на місяць при 3,3% по БС Ук-раїни), ніж в інших великих банках банківської системи України (рис.3.3 – 3.6).

Рис. 3.2. Процентні ставки кредитування населення за різними видами банківських продуктів АППБ “Аваль” станом на 1 липня 2006 року
Рис.3.3. Порівняльні відсоткові ставки депозитів населення в АППБ „Аваль” та інших крупних банках-конкурентах банківської системи України (стан на 03.07.2006 року)
Рис.3.4. Рейтинг порівняльних відсоткових ставок класичних ощадних строкових депозитів населення в АППБ „Аваль” та інших крупних банках-конкурентах банківської системи України (стан на 03.07.2006 )
Рис.3.5. Рейтинг порівняльних відсоткових ставок накопичувальних строкових депозитів населення в АППБ „Аваль” та інших крупних банках-конкурентах банківської системи України (стан на 03.07.2006)
Рис.3.6. Рейтинг порівняльних відсоткових ставок універсально -поточних депозитів населення в АППБ „Аваль” та інших крупних банках-конкурентах банківської системи України (стан на 03.07.2006)

Програми більшості українських банків по кредитуванню фізичних осіб поки орієнтовані на власних клієнтів — в основному учасників «зарплатних проектів». На Україні людина, що не є перевіреним клієнтом банку, украй рідко може розраховувати на беззаставний кредит навіть в обсязі до $1000. Це зв'язано з тим, що українські банки ще не відійшли від орієнтації насамперед на корпоративних клієнтів, і не готові прораховувати ризики по кредитуванню кожної людини окремо. У випадку ж із клієнтом зарплатного проекту банк бачить усі його фінансові потоки — йому набагато простіше оцінювати ризики, більш того — погашати кредит можна автоматично, при надходженні чергової зарплати. Таким чином, навіть рекламовані українськими банками кредитні програми варто розділяти на проекти «для своїх» і «для всіх».

Найбільш розвинутий на Україні сегмент ринку роздрібного кредитуван-ня — експрес-кредитування на покупку товарів масового споживання (на Україні його частіше називають «розстрочкою»). Тут український ринок теж істотно відстає від ринків суміжних держав — наприклад, практично не розвите експрес-кредитування послуг — туристичних поїздок, залізничних і авіаквитків, лікування. Проте, у більшості великих магазинів побутової техніки, а особливо — мереж (таких, як «Ельдорадо», «Фокстрот», «МегаМакс», «Домотехника», «Техноярмарок», «Технополис» і інші) зараз представлений уже не один, а кілька банків і кредитних союзів.

Інтерес банків до цього напрямку порозумівається його високою прибутковістю. Основа цієї послуги — можливість одержати кредит безпосередньо в магазині при виборі покупки. Відповідно, головним критерієм для позичальника виявляється не вартість кредиту, а простота і швидкість його одержання: терміни оформлення «розстрочки» не повинні перевищувати 30-40 хвилин, а список документів повинний бути мінімальним, навіть без надання довідки про заробітну плату і навіть без наявності реєстрації за місцем проживання.

При цьому можливість «прямо зараз» одержати бажаний товар — та й са-ма згода банку видати кредит «за просто так» — змушують людини не звертати увагу на безліч дріб'язків. Насамперед це — додаткові збори, включаємі банком у рекламовану процентну ставку. Це можуть бути комісії «за розгляд кредитної заявки», «за одержання кредиту», «за відкриття позичкового рахунка», «за одержання готівки у касі», «за обслуговування позичкового рахунка»: кожен банк тут витончується у винахідливості по-своєму. У підсумку при споконвічно заявленій ставці в 18-30% річних ефективна ставка по експрес-кредитах у більшості банків знаходиться на рівні 50% річних.