Смекни!
smekni.com

Кредитування населення в комерційному банку "Аваль" (стр. 13 из 18)

Ресурсна база залучених коштів юридичних осіб, навпаки, різко зменшилась:

- обсяги строкових коштів юридичних осіб зменшились з рівня 2,8 млрд.грн.(середина 2005 року) до рівня 1,7 млрд.грн.(середина 2006 року);

- обсяги поточних коштів юридичних осіб зменшились з рівня 4,2 млрд.грн.(середина 2005 року) до рівня 3,3 млрд.грн.(середина 2006 року).

Зміни в структурі співвідношення кредитів, наданих юридичних та фізичним особам, віддзеркалились в темпах зростання обсягів кредитного портфелю та темпах зростання резервів на кредитні ризики:

- при рості кредитного портфелю з рівня 10,6 млрд.грн. (середина 2005 року) до рівня 14,1 млрд грн.(середина 2006 року), тобто на +40%,

- зростання обсягу резервів на кредитні ризики відбулося з рівня 0,5 млрд.грн.(середина 2005 року) до рівня 0,64 млрд.грн. (середина 2006 року), тобто тільки на +28%, що свідчить про підвищення якості кредитного портфелю.

Як показав аналіз, динаміка структури кредитування населення в АППБ «Аваль» у 2002 - 2006 роках характеризується:

- зменшенням частки кредитування на потреби капітального характеру з 45% (2002 рік) до 32%(2006 рік);

- підвищенням частки кредитування на потреби поточного характеру з 55%(2002 рік) до 68%(2006 рік);

- зростанням частки кредитів на придбання автомобілів(поточне креди-тування) з 20%(2002 рік) до 41%(2006 рік);

- зростанням частки нецільового споживчого кредитування(поточне кредитування) з 2%(2002 рік) до 8% (2006 рік).

Таким чином, з ростом обсягів споживчого кредитування банк все більше орієнтується на попит населення у короткострокових кредитах на задоволення потреб поточного характеру, оскільки процентні ставки за цими ризикованими незабезпеченими кредитами в 1,5 – 2,0 рази вище ставок кредитів, забезпечених заставою.

Як показав аналіз кредитних ризиків, найбільш вразливішим місцем в су-часному кредитному менеджменті АППБ «Аваль» з точки зору забезпечення мінімізації кредитного ризику є адміністрування кредитів, наданих фізичним особам:

а) Кредити, надані фізособам в інвестиційну діяльність:

- вагова частка в “безнадійних” кредитах – 42,39%;

- вагова частка в “сумнівних” кредитах – 23,25%;

- вагова частка в “субстандартних” кредитах – 12,91%;

б) Кредити, надані фізособам в поточну діяльність:

- вагова частка в “безнадійних” кредитах – 33,12%;

- вагова частка в “сумнівних” кредитах – 18,16%;

- вагова частка в “субстандартних” кредитах – 10,09%;

Як показали результати досліджень дипломної роботи, переорієнтація АППБ “Аваль” на пріорітетне кредитування фізичних осіб не є випадковою, а є результатом цілеспрямованих дій по підвищенню прибутковості банка, оскіль-ки за результатами 2005 року:

- рентабельність активів в банку становить 0,82%, що значно нижче рівня рентабельності активів в АКБ „Укрексімбанк” – 4,26%, та нижче рівня рента-бельності активів в умовно-середньому банку БС України – 1,35%;

- рентабельність статутного капіталу в банку становить 6,33%, що значно нижче рівня рентабельності статутного капіталу в АКБ „Укрексімбанк” – 48,5%, та нижче рівня рентабельності статутного капіталу в умовно-середньо-му банку БС України – 13,4%;

Таким чином, для підняття рентабельності діяльності в АППБ „Аваль” доцільно різко підняти рівень процентних доходів за рахунок викокопроцент-них малоризикових видів кредитування фізичних осіб.

Стрімке зростання кредитування населення в 2005 році привело до того, що вже у вересні 2005 деякі банки стали відчувати дефіцит ресурсів для видачі роздрібних кредитів. Так, згідно результатам проведеного в дипломному дослідженні аналізу:

а) в АППБ “Аваль”:

- загальний убуток обсягу власних та залучених ресурсів за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить – 512,4 млн.грн.;

- загальний приріст обсягів кредитного портфелю за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить + 2 449,6 млн.грн.;

б) в середньому по 7 найбільшим банкам України:

- загальний приріст обсягу власних та залучених ресурсів за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить +1 097,2 млн.грн.;

- загальний приріст обсягів кредитного портфелю за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить +1 808,4 млн.грн.;

Слід відмітити, що зростання обсягів кредитів, виданих фізичним особам, перевищує зростання обсягів депозитів фізичних осіб, тобто в кредитування фізичних осіб розміщуються ресурсні кошти, залучені як у юридичних осіб, так і на міжбанківському ринку. Так, згідно даним результатів проведеного аналізу:

а) в АППБ “Аваль”:

- загальний приріст залучених депозитів населення за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить +351,0 млн.грн.;

- загальний приріст обсягів кредитного портфелю фізичних осіб за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить + 2 218,3 млн.грн.;

б) в середньому по 7 найбільшим банкам України:

- загальний приріст залучених депозитів населення за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить +547,3 млн.грн.;

- загальний приріст обсягів кредитного портфелю фізичних осіб за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить +1 326,0 млн.грн.;

Щомісячні темпи нарощування кредитного портфеля фізичних осіб в 7 найбільших банках України становлять 9,2%/місяць при темпах приросту валю-ти балансу 4,5%/місяць, а в АППБ “Аваль” темпи нарощування кредитного портфеля фізичних осіб становлять 8,4%/місяць при темпах приросту валюти балансу 0,8%/місяць. Таким чином, як досліджений АППБ “Аваль”, так і, в-цілому, банківська система України у 2005 –2006 роках знаходиться в стані швидкого переорієнтування розміщення всіх видів ресурсів в пріоритетне кредитування фізичних осіб.

Станом на 31.05.2006 поточний кредитний портфель фізичних осіб банку "Аваль" перевищив еквівалент 1 млрд. євро і досяг 6,476 млрд. грн. З початку поточного року портфель кредитів населенню банку "Аваль" зріс більш ніж на 2 млрд. грн. і продовжує динамічно збільшуватися.Роздрібний бізнес, у тому числі і кредитування населення, після входжен-ня банку "Аваль" у групу Райффайзен Интернешнл визначений одним з пріори-тетних напрямків. В той же час, проведений в дипломному проекті аналіз умов залучення вкладів населення, як основного джерела ресурсів кредитування на-селення, показав, що привабливість вкладення населенням коштів в АППБ „Аваль” є суттєво нижчою, ніж у банків-конкурентів:- відсоткова ставка по депозитах населення в гривнях становить 9,5% - 11,5% річних при 11,5% - 14,0% річних в АКБ “Укрсоцбанк”;- відсоткова ставка по депозитах населення в доларах США становить 5,0% - 6,8% річних при 7,0% - 9,0% річних в АКБ “Укрсоцбанк”;- відсоткова ставка по депозитах населення євро становить 2,7% - 4,5% річних при 6,0% - 7,8% річних в АКБ “Укрсоцбанк”;В результаті темп росту депозитів населення в АППБ Аваль” становить всього 1% на місяць при рівні росту депозитів населення 3,3% в середньому по найбільшим банкам банківської системи України. В той же час, згідно результа-там проведено аналізу прибутковості діяльності, навіть при таких низьких став-ках витрат за ресурси рентабельність роботи АППБ „Аваль” є низькою.

Проведена в дипломному проекті структуризація основних сегментів ринку банківського кредитування населення та аналіз умов основних видів банківського кредитування станом на кінець червня 2006 року показали:

а) Проведений рейтинг привабливості банківських кредитів населенню на придбання житла на вторинному ринку по коефіцієнту подорожчання суми кредиту(відсотки, одноразова сплату, періодичні комісії, страхування) показав:

1. Для кредитів на 10 років в гривнях:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,86 – 2,25;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” високе (3 місце) з коефіцієнтом подо-рожчання кредиту 1,92 та початковим внеском 20% вартості квартири;

- найдешевші кредити в гривні на 10 років в АКБ “Укрсиббанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,86);

- найдорожчі кредити в гривні на 10 років в АКБ “Приватбанк” (коефіцієнт подорожчання – 2,25);

2. Для кредитів на 20 років в гривнях:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 2,70 – 3,73;

- АППБ “Аваль” в гривнях на 20 років кредити не видає;

- найдешевші кредити в гривні на 20 років в АКБ “Укрсиббанк” (коефіцієнт подорожчання – 2,70);

- найдорожчі кредити в гривні на 20 років в АКБ “Приватбанк” (коефіцієнт подорожчання – 3,73);

3. Для кредитів на 10 років в доларах США:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,64 – 1,95;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” високе (5 місце) з коефіцієнтом подо-рожчання кредиту 1,70 та початковим внеском 20% вартості квартири. При цьому умови кредитування в АКБ “Правекс-банк” кращі по початковому внеску – 0% (коефіцієнт подорожчання такий же = 1,70);

- найдешевші кредити в доларах на 10 років в АКБ “Міжнародний іпотечний банк” (коефіцієнт подорожчання – 1,64);

- найдорожчі кредити в доларах на 10 років в АКБ “Приватбанк” (коефі-цієнт подорожчання – 1,95);

4. Для кредитів на 20 років в доларах США:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 2,33 – 2,74;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” високе (4 місце) з коефіцієнтом подорожчання кредиту 2,39 та початковим внеском 20% вартості квартири. При цьому умови кредитування в АКБ “Правекс-банк” кращі по початковому внеску – 0% (коефіцієнт подорожчання такий же = 2,39);

- найдешевші кредити в доларах на 20 років в АКБ “Укрсиббанк” (коефіцієнт подорожчання – 2,33);

- найдорожчі кредити в доларах на 20 років в АКБ “Укргазбанк” (коефіцієнт подорожчання – 2,74);

Таким чином, вартість гривневих іпотечних кредитів на 15,9 –36,1% дорожче вартості іпотечних кредитів в іноземних валютах.

б) Проведений рейтинг привабливості банківських кредитів населенню на придбання нових автомобілів по коефіцієнту подорожчання суми кредиту(відсотки, одноразова сплату, періодичні комісії, страхування) показав:

1. Для кредитів в гривнях на 3 роки:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,25 – 1,30;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” - 1 місце з коефіцієнтом подорожчання кредиту 1,25 та початковим внеском 15% вартості автомобіля(вітчизняні) та 10%(іноземні);

- найдешевші кредити в гривні на 3 роки в АППБ “Аваль” (коефіцієнт подорожчання – 1,25);