Смекни!
smekni.com

Кредитування населення в комерційному банку "Аваль" (стр. 11 из 18)

Здавалося б, очевидним спростуванням цьому можуть служити програми «безпроцентних» кредитів, що одержали поширення в 2005 році. Однак покупці, що зраділи такий можливості одержати безкоштовну розстрочку, знають, що в більшості випадків без додаткових зборів не обійшлося. За словами самих банкірів, формально названий «безпроцентним» кредит рідко обходиться клієнтові дешевше, ніж у 20% річних.

Відрізняється український ринок і досить широким розвитком іншого — «стаціонарного» варіанта споживчого кредиту. У цьому випадку позичальникові потрібно оформити в магазині рахунок-фактуру на обраний товар і віднести його разом зі стандартним набором документів (паспорт, довідка про доходи і т.д.) у банк — щоб той направив гроші прямо на рахунок продавця. Рішення про видачу такого кредиту звичайно приймається в термін від трьох днів до тижня — але й обходиться позичальникові істотно дешевше (ефективна ставка складає в межах 25-35%). Однак, крім неминучих втрат часу і необхідності кілька разів ходити з магазина в банк і назад, у цього кредиту є і ще один істотний недолік: деякі банки видають кредити лише на покупки у визначених мага-зинах, з якими в них укладений договір.

Нарешті, у 2005 році на Україні почався повномасштабний розвиток най-більш прогресивного напрямку роздрібного кредитування — кредитних карт. Основна відмінність цього типу кредитів у тім, що відсотки по них починають нараховуватися не з моменту визначення банком кредитного ліміту, а лише піс-ля того, як гроші витрачені. Таким чином, клієнт банку одержує можливість постійно мати при собі значну суму «чужих» грошей практично безкоштовно (за винятком плати за обслуговування карти і, іноді, комісії за видачу кредиту).

Ці карти розділяються на дві категорій: «овердрафтні» і «револьверні». До першого відносяться наприклад, карти, на які клієнт банку одержує зарпла-ту, — однак у даному випадку він також може витрачати гроші і «у мінус» (так називаний «овердрафт»). Ліміти по таких картах звичайно не високі і рідко пе-ревищують одну-дві третини середньомісячного доходу позичальника. «Револь-верні» карти — їх звичайно і вважають по-справжньому кредитними — не при-пускають наявності постійного позитивного залишку на рахунку. Назва цих карт походить від принципу погашення кредиту, що як би «обертається»: щомі-сяця клієнт зобов'язаний гасити лише набіглі за час користування кредитом від-сотки і невелику частина основної суми кредиту — звичайно 10%. При цьому весь погашений залишок кредиту знову попадає на рахунок і позичальник знову може їм користуватися. При очевидній зручності кредитних карт, ставки по цих кредитах відносно невисокі — оскільки видаються вони, як і кредити на невід-кладні нестатки, після ретельного розгляду заявки. Однак суми кредитів зви-чайно трохи нижче, і рідко перевищують $3 тис.

Таким чином, український ринок роздрібного кредитування практично сформувався: на ньому представлений типовий продуктовий ряд, характерний для розвитих країн, і в кожнім із сегментів представлений мінімум два-три ак-тивних гравця, у тому числі — з іноземним капіталом. З урахуванням заплано-ваного виходу на 2006 рік виходу на роздрібний ринок турецького Finansbank, російського Внешторгбанка, чеської Home Finance і ряду інших гравців (у тому числі банку «Дельта» за участю американського капіталу), варто очікувати різ-кого росту конкуренції.

3.2 Конкурентна позиція та напрямки розвитку ринкової долі АППБ “Аваль” в сегменті кредитування населення

Сегмент кредитування населення в сучасних комерційних банках України представлений наступними відносно самостійними підсегментами операцій кредитування фізичних осіб :а) Кредити на поточні потреби;б) Кредити в інвестиційну діяльність;в) Кредити вексельного рефінансування;г) Іпотечні кредити під заставу нерухомості;

Підсегмент довгострокового іпотечного кредитування під заставу нерухомості

Український ринок банківського іпотечного кредитування є дуже концентрованим, причому якщо на перші десять банків приходиться 85% ринку іпотеки, то на перші п'ять - більш 65%, а перші 15 банків - більш 92,2% ринку. При цьому лише 20 банків мають іпотечний портфель більш 50 млн.грн.

Результати дослідження компанії «Простобанк Консалтинг» [78] столич-ного ринку житлового кредитування наприкінці травня 2006 року (Об'єктом вивчення були умови надання позик на покупку житла на вторинному ринку 15 столичних банків на термін 10 і 20 років, орієнтована вартість нерухомості, для якої співробітники компанії намагалися одержати позичку, складала 50 000 доларів США або 250 000 гривень) показали:

- середня процентна ставка по гривневих кредитах складає 16,25%, а по доларовим – 11,9 % річних;

- мінімальний відсоток зафіксований на рівні 12% у гривні і 9,5% у дола-рах США (однак в обох випадках із клієнта стягується додаткова щомісячна комісія). Максимальна вартість склала – 19,5% у гривні, і 14% - у доларах США;

- середній розмір спочатку внеску складає небагато більш 15% від вар-тості нерухомості;

- одноразову комісію стягують 13 з 15 банків, її розмір коливається від 90$ до 2% від суми кредиту;

- щомісячну комісію стягують 4 фінустанови: Приватбанк і Укргазбанк (від суми кредиту), Фінанси і кредит, а також Надра (від залишку заборгованості по позиці);

- середній розмір страхових платежів складає: при страхуванні майна – 0,42% щорічно від вартості нерухомості, при страхуванні життя позичальника – 0,6 % щорічно від суми кредиту. Страхування майна є обов'язковою умовою у всіх 15 банках, страхування життя – тільки в 10 фінустановах. Титульне стра-хування практикується тільки в Райффайзенбанк Україна.

В табл. Е.1 Додатку Е наведені рейтинги банківських кредитів на придбання житла на вторинному ринку/ гривна (строк кредиту - 10 лет, сума креди-ту - 200000 гривен(40 000 доларов США)) станом на 26.06.2006. Рейтингування кредитів проводилось по коефіцієнту подорожчання суми кредиту, тобто відно-шенню сумарних витрат на кредит (відсотки, одноразову сплату, періодичні комісії, страхування) до суми кредиту банку. Як показують дані табл.Е.1:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,86 – 2,25;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” високе (3 місце) з коефіцієнтом подо-рожчання кредиту 1,92 та початковим внеском 20% вартості квартири;

- найдешевші кредити в гривні на 10 років в АКБ “Укрсиббанк” (коефі-цієнт подорожчання – 1,86);

- найдорожчі кредити в гривні на 10 років в АКБ “Приватбанк” (коефі-цієнт подорожчання – 2,25);

В табл. Е.2 Додатку Е наведені рейтинги банківських кредитів на прид-бання житла на вторинному ринку/ гривна (Строк кредиту - 20 лет, сума креди-ту - 200000 гривен(40 000 доларов США)) станом на 26.06.2006. Як показують дані табл.Е.2:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 2,70 – 3,73;

- АППБ “Аваль” в гривнях на 20 років кредити не видає;

- найдешевші кредити в гривні на 20 років в АКБ “Укрсиббанк” (коефіцієнт подорожчання – 2,70);

- найдорожчі кредити в гривні на 20 років в АКБ “Приватбанк” (коефіцієнт подорожчання – 3,73);

В табл. Е.3 Додатку Е наведені рейтинги банківських кредитів на придбання житла на вторинному ринку/ Долар США (Строк кредиту - 10 лет, сума кредиту - 200000 гривен(40 000 доларов США)) станом на 26.06.2006. Як показують дані табл. Е.3:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,64 – 1,95;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” високе (5 місце) з коефіцієнтом подо-рожчання кредиту 1,70 та початковим внеском 20% вартості квартири. При цьому умови кредитування в АКБ “Правекс-банк” кращі по початковому внеску – 0% (коефіцієнт подорожчання такий же = 1,70);

- найдешевші кредити в доларах на 10 років в АКБ “Міжнародний іпотечний банк” (коефіцієнт подорожчання – 1,64);

- найдорожчі кредити в доларах на 10 років в АКБ “Приватбанк” (коефі-цієнт подорожчання – 1,95);

В табл. Е.4Додатку Е наведені рейтинги банківських кредитів на придбання житла на вторинному ринку/ долар США (Строк кредиту - 20 лет, сума кредиту - 200000 гривен(40 000 доларов США)) станом на 26.06.2006. Як показують дані табл. Е.4:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 2,33 – 2,74;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” високе (4 місце) з коефіцієнтом подо-рожчання кредиту 2,39 та початковим внеском 20% вартості квартири. При цьому умови кредитування в АКБ “Правекс-банк” кращі по початковому внеску – 0% (коефіцієнт подорожчання такий же = 2,39);

- найдешевші кредити в доларах на 20 років в АКБ “Укрсиббанк” (коефіцієнт подорожчання – 2,33);

- найдорожчі кредити в доларах на 20 років в АКБ “Укргазбанк” (коефіцієнт подорожчання – 2,74);

Таким чином, вартість гривневих іпотечних кредитів на 15,9 –36,1% дорожче вартості іпотечних кредитів в іноземних валютах.

Підсегмент довгострокового кредитування населення на придбання автомобілів

У середині травня 2006 року, компанія «Простобанк Консалтинг» провела дослідження столичного ринку автокредитування [78]. У процесі дослідження були вивчені умови кредитування 11 столичних банків на покупку авто. Компа-нія аналізувала тільки базові умови запозичення, не з огляду на акційні програ-ми, що проводять фінустанови разом з автосалонами і страховими компаніями. У центрі уваги експертів були кредити на термін 3 і 5 років для покупки машин вітчизняного й іноземного виробництва вартістю 20 000 доларів США або 100000 гривень.

За результатами дослідження фахівці компанії прийшли до наступних висновків [78]:

- середня номінальна процентна ставка (тобто ставка без обліку комісійних платежів) складає для гривневих кредитів – 16,25 %, а для кредитів у доларах США – 11,77% річних.

- мінімальна процентна ставка в гривні зафіксована на рівні – 14,76 % , а в доларах США – 9,5 % річних (однак і в тім і в іншому випадку з наявністю щомісячних комісій).

- максимальна процентна ставка в гривні склала – 18,5 %, а в доларах США – 14 % річних;