Смекни!
smekni.com

Кредитування населення в комерційному банку "Аваль" (стр. 8 из 18)

- структурна частка кредитів, наданих фізичним особам, зросла з рівня 18,8% (4 квартал 2003 року) до рівня 37,1 % (1 квартал 2006 року).

На рис.2.13 наведена структура кредитів населенню в кредитному портфелі АППБ «Аваль» у 1 кварталі 2006 року. Кредитування фізичних осіб представлене у чотирьох основних сегментах [75]:

а) Кредитування населення на потреби поточного характеру:

- нецільове споживче кредитування (кредитні картки, овердрафт депозитних карток, кредитування “до зарплати” по зарплатним карткам);

- споживче кредитування придбання побутової техніки для дому;

- споживче кредитування на навчання, лікування, туризм, окремі життєві події;

- споживче "Автомобильне кредитування";

б) Кредитування населення на потреби капітального характеру:

- інвестиційне іпотечне кредитування будівництва нерухомості (квартири, котеджі з земельними ділянками, сільські будинки з земельними ділянками, гаражі, дачі);

- інвестиційне іпотечне кредитування придбання нерухомості на вторинному ринку та капітальний ремонт нерухомості (квартири, котеджі з земельними ділянками, сільські будинки з земельними ділянками, гаражі, дачі);

Як показує аналіз графіків рис.2.10 структура кредитування населення в АППБ «Аваль» у 2006 році характеризується:

- зменшенням частки кредитування на потреби капітального характеру з 45% (2002 рік) до 32%(2006 рік);

- підвищенням частки кредитування на потреби поточного характеру з 55%(2002 рік) до 68%(2006 рік);

- зростанням частки кредитів на придбання автомобілів(поточне креди-тування) з 20%(2002 рік) до 41%(2006 рік);

- зростанням частки нецільового споживчого кредитування(поточне кредитування) з 2%(2002 рік) до 8% (2006 рік).


Таким чином, з ростом обсягів споживчого кредитування банк все більше орієнтується на попит населення у короткострокових кредитах на задоволення потреб поточного характеру.

Рис.2.13. Структура споживчого кредитування фізичних осіб в АППБ «Аваль» станом на кінець 1 кварталу 2006 року [75]


Згідно “Звіту про класифіковані кредитні операції за формами власностіта розрахункурезерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями АППБ «Аваль» [13], на рис. 2.14 - 2.22 побудована графічна структура кредитного портфелю АППБ «Аваль» станом на 31.12.2005 року в розрізі кредитних ризиків різних видів кредитування юридичних та фізичних осіб. При цьому надані кредити представлені в розрізі:

- загальна структура кредитного портфелю (рис.2.14);

- структура портфелю стандартних кредитів (рис.2.15);

- структура портфелю кредитів “під контролем” (рис.2.16);

- структура портфелю субстандартних кредитів (рис.2.17);

- структура портфелю сумнівних кредитів (рис.2.18);

- структура портфелю безнадійних кредитів (рис.2.19);


Рис.2.14. Загальна структура кредитів та кредитних зобов’язань в АППБ “Аваль” станом на 31.12.2005 року [75]Рис.2.15. Структура “стандартних” кредитів та кредитних зобов’язань вАППБ «Аваль» станом на 31.12.2005 року [75]

Рис.2.16. Структура кредитів та кредитних зобов’язань “під контролем” в АППБ «Аваль» станом на 31.12.2005 року [75]


Рис.2.17. Структура “субстандартних” кредитів в АППБ «Аваль»станом на 31.12.2005 року [75]

Рис.2.18. Структура “сумнівних” кредитів в АППБ «Аваль»станом на 31.12.2005 року [75]

Рис.2.19. Структура “безнадійних” кредитів в АППБ «Аваль» станом на 31.12.2005 року [75]

Як показує аналіз графіків рис.2.14 – 2.19 найбільш вразливішим місцем в кредитному менеджменті АППБ «Аваль» з точки зору забезпечення мінімізації кредитного ризику є адміністрування кредитів, наданих фізичним особам:

а) Кредити, надані фізособам в інвестиційну діяльність:

- вагова частка в “безнадійних” кредитах – 42,39%;

- вагова частка в “сумнівних” кредитах – 23,25%;

- вагова частка в “субстандартних” кредитах – 12,91%;

б) Кредити, надані фізособам в поточну діяльність:

- вагова частка в “безнадійних” кредитах – 33,12%;

- вагова частка в “сумнівних” кредитах – 18,16%;

- вагова частка в “субстандартних” кредитах – 10,09%;

Таким чином, високий темп розширення кредитування населення в АППБ “Аваль” повинен супроводжуватися впровадженням нових технологій оціню-вання кредитного ризику, які врахують особливості контролю платоспромож-ності фізичних осіб.

2.3 Основні форми кредитування приватних осіб в АППБ „Аваль”

Загальні умови кредитування громадян в АППБ “Аваль” [75]:

- Потенційні позичальники повинні бути резидентами України.

- Потенційні позичальники повинні мати позитивне співвідношення доходів і витрат (достатнє для здійснення виплат по кредиту та відсотках).

- Погашення кредиту відбувається згідно з умовами програми, як пра-вило, щомісяця рівними частинами.

- Відсотки нараховуються на залишок кредиту, погашаються щомісяця.

- Можливе дострокове повернення кредиту.

- Безкоштовне оформлення документів і оцінка застави працівниками банку.

Для одержання кредитів позичальник надає такі документи:

- Заяву встановленого зразка.

- Анкету позичальника.

- Паспорт громадянина України.

- Довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.

- Довідку з місця роботи про посаду і доходи, що одержав позичальник за останні 6 місяців.

- У випадку кредитування під заставу — документи про право власності на заставлене майно.

Основні банківські продукти кредитування населення в АППБ “Аваль” розподілені за наступними сегментами:

а) Довгострокове інвестиційне іпотечне кредитування придбання та ремонту нерухомості;

б) Довгострокове кредитування придбання автомобілів та інших видів транспортних засобів;

в) Нецільове довгострокове споживче кредитування під фінансову заставу без початкового внеску

г) Короткострокове цільове кредитування покупки побутових товарів;

д) Короткострокове цільове кредитування послуг (навчання, подорожі, лікування) на поточні потреби;

е) Короткострове нецільове кредитування “До зарплати” на поточні потреби при наявності “зарплатної” карток з обмеженим револьверним лімітом;

ж) Короткострове нецільове кредитування на поточні потреби за допомо-гою кредитних карток з обмеженим револьверним лімітом;

В кожному з наведених сегментів АППБ “Аваль” надає наступні види банківських послуг кредитування населення:

а)Сегмент 1 - Довгострокове інвестиційне іпотечне кредитування придбання та ремонту нерухомості

АППБ “Аваль” пропонує три програми іпотечного кредитування на купівлю нерухомості: «Житло в кредит на первинному ринку», «Житло в кредит на вторинному ринку», “Приватне будівництво”.

Перелік документів, необхідних для одержання кредиту: заява на одержання кредиту (заповнюється в банку); довідка про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків; паспорт громадянина України; довідка з місця роботи про посаду позичальника і доходи, які він одержав за останні 6 місяців (для приватних підприємців податкова декларація, завірена ДПАУ, і звіт суб’єкта малого підприємництва на останню звітну дату чи інша документація, що визначає фінансовий стан фізичної особи — приватного підприємця); документи, необхідні для оцінки застави експертами банку (технічний паспорт житла).

Основні умови програм іпотечного кредитування в банку “Аваль” наведе-ні в табл. Г.1 – Г.4 додатку Г, при цьому одночасно наведені порівняльні умови інших комерційних банків [78].

б) Сегмент 2 - Довгострокове кредитування придбання автомобілів та інших видів транспортних засобів

В рамках сегменту “Автокредитування” банк «Аваль» пропонує:

-програму придбання власного автомобіля в автосалонах країни за допомогою програми «Авто в кредит», що передбачає надання коштів на покупку автомобілю за мінімаль-ними процентними ставками терміном до 7 років.

- програму “Авто в кредит без власного внеску”, межах якої населен-ня може придбати у кредит новий автомобіль (окрім Таврій, Славут та ЛуАЗів) у будь-якого автодилера, не сплачуючи початкового внеску при оформленні позики.

- програму “Авто у кредит за зниженими ставками”, в рамках якої АППБ “Аваль” пропонує скористатися ще більш привабливими умовами кредитуван-ня у межах співпраці з партнерами банку — корпораціями «АІС», «УкрАвто», ТОВ «Укравтохолдинг».У разі придбання авто у дилерській мережі будь-кого із цих трьох партне-рів банку можна скористатися зниженою процентною ставкою на весь термін користування кредитними коштами.

- програму “Легкові автомобілі Mercedes-Benz і мікроавтобуси Vito та Viano у кредит”, в якій Банк «Аваль» та компанія «АвтоКапітал», генеральне представництво DaimlerChryslerAG в Україні, у межах спільної акції пропонують фізичним особам кредити на купівлю легкових автомобілів Mercedes-Benz і мікроавтобу-сів Vito та Viano.

- програму “Авто в кредит під 1% та 5% річних”, в рамках якої банк «Аваль» та корпорація «АІС» у межах спільної акції пропонують своїм клієн там — приватним особам придбати у кредит під 1% чи 5% річних у доларах США автомобілі марки ВАЗ у дилерів АІС.