Смекни!
smekni.com

Кредитування населення в комерційному банку "Аваль" (стр. 7 из 18)Рис. 2.4. Динаміка обсягів та структури пасивних операцій в банківській системі України [77]

Рис.2.5. Динаміка обсягів та структури активних операцій в банківській системі України [77]

Основне досягнення банків минулого (2005) року — більш ніж двократне зростання обсягів роздрібних кредитів

Асоціація українських банків оприлюднила фінансові результати діяль-ності банків за 2005 рік[77]. Один із чинників зростання банківського сектору — розширення співпраці з населенням. Якщо великі компанії або взагалі не кредитувалися, або віддавали перевагу співпраці із західними банками, то по-пит громадян та банківські послуги різко зріс.

Порівняно з позаминулим роком вклади українців збільшилися на 76%, кредити фізичним особам — у 2,3 раза. Рекордні темпи зростання роздрібних кредитів передусім є наслідком торішнього іпотечного буму. Лідерами за тем-пами нарощування кредитів громадянам стали Райффайзенбанк (278%) та УкрСиббанк (235%) — найактивніші на ринку житлового та автокредитування (табл.2.1)

Таблиця 2.1 Перелік комерційних банків, що займають провідні позиції на ринку банківських послуг населенню в Україні станом на кінець 2005 року

№ п/п Найбільші роздрібні банки України

Кредити фізособамна

кінець 2005 року, млн грн

Приріст

за рік, %

Депозити фізосіб на кінець

2005 року, млн грн

Приріст за рік, %
1 ПриватБанк 6351 105 9966 79
2 Аваль 4365 126 9165 83
3 Укрсиббанк 3174 235 2614 85
4 Укрсоцбанк 2976 194 3514 73
5 Райффайзенбанк 1691 278 1152 110
6 Надра 1677 177 2491 78
7 Ощадбанк 1303 76 5862 69
8 Правекс-Банк 1143 65 1350 46
9 Брокбiзнесбанк 741 18 1406 101
10 Фінанси та Кредит 676 160 1766 112
За данними АУБ [77]

Як показує аналіз графіків на рис.2.5 , з 1 кварталу 2005 року по 1 квартал 2006 року (тобто за рік) обсяг виданих кредитів фізичним особам по банківській системі збільшився з 15 млрд.грн. до 38 млрд.грн. ( на + 23 млрд.грн.), при цьому обсяг залучених строкових депозитів фізичних осіб зріс з рівня 35 млрд.грн. до рівня 52 млрд.грн. ( на +17 млрд.грн.), а обсяг залучених поточних депозитів фізичних осіб зріс з рівня 10 млрд.грн. до рівня 16 млрд.грн. ( на +6 млрд.грн.). Таким чином, основним ресурсним джерелом для зростання обсягів кредитування фізичних осіб у банківській системі України за 2005 –2006 року є залучені строкові і поточні депозити фізичних осіб.

Слід зазначити, що зазначена ресурсна база може бути використана для короткострокового споживчого кредитування і ,тільки в дуже обмеженому обсязі, для іпотечного кредитування, оскільки максимальний термін депозитів фізичних осіб складає від 1 до 2 років, а іпотечні кредити видаються на термін 10 – 20 років. При цьому відносно дешеві поточні депозити фізичних осіб є хитливою ресурсною базою і не можуть бути використані для іпотечного кредитування. Таким чином, вартість іпотечних кредитів визначається ставкою строкових депозитів фізичних осіб, що при ринковій економіці не може бути нижче індекса зменшення вартості грошей (дисконтна ставка Національного банку України чи рівень інфляції).

Оскільки дисконтна ставка НБУ в 2005 – 2006 році складає 9,5% [76], а офіційна інфляція не перевищує 10% у рік, то природною ринковою реакцією комерційних банків є встановлення процентної ставки на строкові депозити фізичних осіб на рівні від 10,5% (3 місяці) до 12,0% (12 місяців) у національній валюті. Отже, природної є і ставка іпотечних кредитів у національній валюті, що не знижується нижче рівня 16 – 17% річних, тобто на 5,0 – 5,5% вище вартості ресурсів.

Оскільки більш 72% іпотечних кредитів видано в іноземній валюті, то на іпотечному ринку в банківської систем України, в основному, працює інша система ціноутворення. Штучно, ставка строкових депозитів в іноземній валюті для фізичних осіб у банківській системі встановлена на 4 – 5 % нижче ставки строкових депозитів у національній валюті, тобто на рівні 7,0%(3 місяці) і 8,0%(12 місяців), при цьому ставка депозитів у євро встановлюється штучно на 0,5 – 0,7% нижче, ніж ставка в доларах США. Природно, що при такій ціні ресурсів в іноземній валюті, яка сформована за рахунок внесків населення в іноземній валюті, процентна ставка по іпотечних кредитах в іноземній валюті на сьогоднішній день у банківській системі складає від 11,5% до 12% річних, тобто на 4% вище вартості ресурсів.

Оскільки тільки 40% строкових вкладів у валюті мають термін більш 12 місяців, ресурсна база споживчих іпотечних кредитів у банківській системі України може бути оцінена як 57,22 млрд.грн.*0,44*0,4 = 10 млрд.грн., що відповідає реальному обсягові виданих споживчих іпотечних кредитів у банківській системі України в 2006 році.

Таким чином, як показав аналіз, у банківській системі України з ураху-ванням відсутності ресурсних джерел з терміном залучення більш 1 року для видачі іпотечних кредитів на 10-20 років використовуються тільки довгострокові вклади населення в іноземній валюті (12 місяців), як найбільш стійка частина залучених пасивів. Отже, розширення обсягів іпотечного кредитування буде стримуватися розширенням цього виду ресурсної бази банків України до моменту впровадження нових механізмів залучення довгострокових ресурсів для іпотечного кредитування.


Після оцінки стану споживчого кредитування на макрорівні банківської системи України, проведемо оцінку стану банківського кредитування населення на мікрорівні досліджуємого комерційного банку – АППБ “Аваль”. На рис.2.6 –2.12 наведені результати аналізу динаміки пасивних і активних операцій та структури кредитно- інвестиційного портфелю АППБ “Аваль” у 2003 – 2006 роках.

Рис. 2.6. Динаміка обсягів та структури пасивних операцій в АППБ«Аваль» у 2003 – 2006 роках [76]


Рис. 2.7. Динаміка обсягів та структури активних операцій в АППБ«Аваль» у 2003 – 2006 роках [76]


Рис. 2.8. Динаміка обсягів виданих кредитів та створених резервів на кредитні ризики в АППБ «Аваль» у 2003 – 2006 роках [76]

Як показує аналіз графіків рис.2.7, з середини 2005 року в АППБ “Аваль” відбулася різка переорієнтація структурного співвідношення кредитування фізичних та юридичних осіб.

Так, при рості обсягів кредитів, наданих юридичним особам у 2005 –2006 роках з рівня 8,2 млрд.грн. до 8,8 млрд.грн., зростання обсягів кредитів, наданих фізичним особам, відбулося з рівня 2,6 млрд.грн. до рівня 5,2 млрд.грн. (тобто в 2 рази).

Одночасно банк практично вийшов з ринку цінних паперів (зменшення обсягів з рівня 1,0 млрд. грн. до 0,3 млрд.грн.) та на +1,0 млрд.грн. збільшив присутність на ринку міжбанківського кредитування.

При цьому приріст ресурсної бази в 2005 –2006 роках відбувся тільки за рахунок зростання залучених коштів фізичних осіб(рис.2.6):

- строкові кошти фізосіб зросли з рівня 4,8 млрд.грн.(середина 2005 року) до рівня 6,6 млрд.грн. (середина 2006 року);

- поточні залучені кошти фізичних осіб зросли з рівня 2,0 млрд.грн.(середина 2005 року) до 2,8 млрд.грн.(середина 2006 року).

Ресурсна база залучених коштів юридичних осіб, навпаки, різко зменшилась( рис.2.6):

- обсяги строкових коштів юридичних осіб зменшились з рівня 2,8 млрд.грн.(середина 2005 року) до рівня 1,7 млрд.грн.(середина 2006 року);

- обсяги поточних коштів юридичних осіб зменшились з рівня 4,2 млрд.грн.(середина 2005 року) до рівня 3,3 млрд.грн.(середина 2006 року).

Зміни в структурі співвідношення кредитів, наданих юридичних та фізичним особам, віддзеркалились в темпах зростання обсягів кредитного портфелю та темпах зростання резервів на кредитні ризики (рис.2.8):

- при рості кредитного портфелю з рівня 10,6 млрд.грн. (середина 2005 року) до рівня 14,1 млрд грн.(середина 2006 року), тобто на +40%,

- зростання обсягу резервів на кредитні ризики відбулося з рівня 0,5 млрд.грн.(середина 2005 року) до рівня 0,64 млрд.грн. (середина 2006 року), тобто тільки на +28%, що свідчить про підвищення якості кредитного портфелю.Рис. 2.9. Структура кредитно-інвестиційного портфелю АППБ “Аваль” станом на кінець 2003 року [76]

Рис. 2.10. Структура кредитно-інвестиційного портфелю АППБ “Аваль” станом на кінець 2004 року [76]

Рис. 2.11. Структура кредитно-інвестиційного портфелю АППБ “Аваль” станом на кінець 2005 року [76]

Рис. 2.12. Структура кредитно-інвестиційного портфелю АППБ “Аваль” станом на кінець 1 кварталу 2006 року [76]

Аналіз структури кредитно-інвестиційного портфелю АППБ “Аваль” з кінця 2003 року по 1 квартал 2006 року (рис.2.9 –2.12) показав, що:

- структурна частка кредитів наданих, юридичним особам, зменшилась з рівня 72,3 %(4 квартал 2003 року) до рівня 57,8% (1 квартал 2006 року);