Смекни!
smekni.com

Кредитування населення в комерційному банку "Аваль" (стр. 12 из 18)

- середній первісний внесок для автомобілів іноземної зборки складає 10%, а для вітчизняного виробництва (зборки) – 15% від вартості машини

- з 11 банків 9 стягують одноразову комісію в розмірі від 100 $ до 2 % від суми кредиту.

- на дату проведення дослідження три столичних банки стягували щомі-сячні комісії: Приватбанк – 0,25 % від первісної суми кредиту, Фінанси і кредит – 0,15 - 0,2 % також від первісної суми кредиту і банк «Надра» - 0,4% щомісяця на залишок заборгованості за кредитом.

В табл. Ж.1 - Ж.2Додатку Ж наведені рейтинги банківських кредитів на придбання нових вітчизняних та іноземних автомобілів / гривна (Строк креди-ту - 3 роки, сума кредиту - 100000 гривен(20 000 доларов США))станом на 19.06.2006. Рейтингування кредитів проводилось по коефіцієнту подорожчання суми кредиту, тобто відно-шенню сумарних витрат на кредит (відсотки, одно-разову сплату, періодичні комісії, страхування) до суми кредиту банку. Як показують дані табл.Ж.1 – Ж.2:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,25 – 1,30;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” - 1 місце з коефіцієнтом подорожчання кредиту 1,25 та початковим внеском 15% вартості автомобіля(вітчизняні) та 10%(іноземні);

- найдешевші кредити в гривні на 3 роки в АППБ “Аваль” (коефіцієнт подорожчання – 1,25);

- найдорожчі кредити в гривні на 3 роки в АКБ “ТАС-Комерцбанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,30);

В табл. Ж.3 – Ж.4Додатку Ж наведені рейтинги банківських кредитів на придбання нових вітчизняних та іноземних автомобілів / гривна (Строк кредиту - 5 років, сума кредиту - 100000 гривен(20 000 доларов США))станом на 19.06.2006. Як показують дані табл.Ж.3 – Ж.4:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,41 – 1,51;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” - 2 місце з коефіцієнтом подорожчання кредиту 1,42 та початковим внеском 15% вартості автомобіля(вітчизняні) та 10%(іноземні);

- найдешевші кредити в гривні на 5 років в АКБ “Укрсиббанк” (коефіці-єнт подорожчання – 1,41);

- найдорожчі кредити в гривні на 5 років в АКБ “Укргазбанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,51 –вітчизняні) та АКБ “ТАС-Комерцбанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,48 - іноземні);

В табл. Ж.5 - Ж.6Додатку Ж наведені рейтинги банківських кредитів на придбання нових вітчизняних та іноземних автомобілів / долар США (Строк кредиту - 3 роки, сума кредиту - 100000 гривен(20 000 доларов США))станом на 19.06.2006. Як показують дані табл.Ж.5 – Ж.6:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,19 – 1,21;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” - 1 місце з коефіцієнтом подорожчан-ня кредиту 1,19 та початковим внеском 15% вартості автомобіля(вітчизняні) та 10%(іноземні);

- найдешевші кредити в доларах США на 3 роки в АППБ “Аваль” (коефіцієнт подорожчання – 1,19);

- найдорожчі кредити в доларах США на 3 роки в АКБ “Укрсиббанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,21);

В табл. Ж.7 – Ж.8Додатку Ж наведені рейтинги банківських кредитів на придбання нових вітчизняних та іноземних автомобілів / долар США (Строк кредиту - 5 років, сума кредиту - 100000 гривен(20 000 доларов США))станом на 19.06.2006. Як показують дані табл.Ж.7 – Ж.8:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,30 – 1,35;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” - 3 місце з коефіцієнтом подорожчан-ня кредиту 1,32 та початковим внеском 15% вартості автомобіля(вітчизняні) та 10%(іноземні);

- найдешевші кредити в доларах США на 5 років в АКБ “Форум” (коефі-цієнт подорожчання – 1,30);

- найдорожчі кредити в доларах США на 5 років в АКБ “Фінанси та кре-дит” (коефіцієнт подорожчання – 1,35 – вітчизняні) та АКБ “Кредитпромбанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,35 - іноземні);

Таким чином, вартість гривневих автомобільних кредитів на 9,2 – 11,6% дорожче вартості автомобільних кредитів в іноземних валютах.

Підсегмент поточного споживчого кредитування населення

При покупці товару в кредит, покупець, як правило, зіштовхується з 4 ви-дами додаткових витрат, що приводять до подорожчання купленого товару: процентні платежі по кредиту, одноразові і щомісячні комісії, а також страхов-ка товару, що також іноді стягують банки на користь страхових компаній – сво-їх партнерів.

Кожен банк використовує різноманітні комбінації форм одержання дохо-ду, щоб зробити свою програму кредитування більш привабливою. Наприклад, установивши низьку процентну ставку по кредиту, банк може стягувати велику одноразову комісію або використовувати щомісячні комісійні платежі. Іншими словами, фінустанови завжди встановлюють для себе визначений рівень при-бутковості по кожній конкретній кредитній програмі, з огляду на всі джерела грошових надходжень від клієнта, а не тільки процентні платежі.

Дослідження компанією «Простобанк Консалтинг» [78] рівня доходу, який планують одержувати столичні банки по програмах «Розстрочка» у липні 2006 року показали (на позикові кошти планувалася покупка товару вартістю 2500 гривень, термін користування позичкою - 12 місяців):

- якщо процентна ставка по кредиту складає 0,01 або 0,001% річних, то в такому випадку банки, як правило, обмежуються стягуванням тільки одноразо-вої комісії в розмірі 19 – 20,5% від суми кредиту;

- коли розмір процентної ставки не перевищує 20% річних, то банки стя-гують мінімальну одноразову комісію (1 %) або узагалі відмовляються від неї, пропонуючи покупцям оплачувати щомісячну комісію, розмір якої в середньо-му складає від 0,5% до 1,6% від суми кредиту (або на залишок заборгованості);

- якщо ж процентна ставка вище 20 % річних, тоді банки стягують тільки одноразову комісію в розмірі 4 – 5 % від суми кредиту.

Підсумовуючи всі процентні витрати покупця в грошовий еквівалент і розрахувавши середнє подорожчання товару купленого з допомогу банківсь-кого кредиту отримуємо, у підсумку, рівень всереднього подорожчання 20,5 % від вартості покупки, при максимальному розмірі подорожчання - 27% , а міні-мальному – 14%.

У свою чергу, для банків середній рівень прибутковості даних програм склав – 37% річних. Максимальний показник зафіксований на рівні 49,5%, міні-мальний – 26% річних.

В табл. К.1 Додатку К наведені рейтинги банківських кредитів по програмі «Розстрочка»/ вартість товару - 2 500 грн. (Строк кредиту - 1 год) станом на 26.06.2006. Як показують дані табл.К.1:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,14 – 1,27;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” невисоке (8 місце) з коефіцієнтом подорожчання кредиту 1,21;

- найдешевші кредити в АКБ “Надра” (коефіцієнт подорожчання – 1,14);

- найдорожчі кредити в АКБ “Правекс-Банк” (коефіцієнт подорожчання – 1,27);

В табл. К.2Додатку К наведені рейтинги банківських кредитів по програмі «Розстрочка»/ вартість товару - 5 000 грн. (Строк кредиту - 2 роки) станом на 26.06.2006. Як показують дані табл.К.2:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,28 – 1,52;

- АППБ “Аваль” такі кредити з строком 2 роки не видає;

- найдешевші кредити в АКБ “Надра” (коефіцієнт подорожчання – 1,28);

- найдорожчі кредити в АКБ “Правекс-Банк” (коефіцієнт подорожчання – 1,52);

Таким чином, в підсегменті короткострокового кредитування населення по програмі “Розстрочка” АППБ “Аваль” має дуже слабкі позиції, хоча в цьому ризикованому секторі – найбільші процентні ставки кредитування. Для посилення позицій АППБ “Аваль” необхідно впровадити скоринг-моделі кредитування населення прямо в торгових центрах з мінімумом документів позичальника та оперативною видачею кредиту.


ВИСНОВКИ

Основне досягнення банків минулого (2005) року — більш ніж двократне зростання обсягів роздрібних кредитів. Порівняно з 2004 роком вклади україн-ців збільшилися на 76%, кредити фізичним особам — у 2,3 раза. Рекордні тем-пи зростання роздрібних кредитів передусім є наслідком іпотечного буму 2005 року.

Частка кредитів населенню у загальному кредитному портфелі банків країн Західної Європи сягає 50 %, у східноєвропейських країнах близько 19 %, в українських банках на початок 2006 року вона склала 12 %. Процентні ставки по споживчих кредитах складають у Японії — 1,9 %, Великобританії — 3,7 %, у США — 4,2 %, Франції — 6,6 %, процентні ставки в Україні – 12 - 36%.

Кредитування фізичних осіб в кредитному портфелі дослідженого у дипломному проекті АППБ „Аваль” представлене у шести основних сегментах:

а) Кредитування населення на потреби поточного характеру:

- нецільове споживче кредитування (кредитні картки, овердрафт депозит-них карток, кредитування “до зарплати” по зарплатним карткам);

- споживче кредитування придбання побутової техніки для дому;

- споживче кредитування на навчання, лікування, туризм, окремі життєві події;

- споживче "Автомобильне кредитування";

б) Кредитування населення на потреби капітального характеру:

- інвестиційне іпотечне кредитування будівництва нерухомості (квартири, котеджі з земельними ділянками, сільські будинки з земельними ділянками, гаражі, дачі);

- інвестиційне іпотечне кредитування придбання нерухомості на вторин-ному ринку та капітальний ремонт нерухомості (квартири, котеджі з земель-ними ділянками, сільські будинки з земельними ділянками, гаражі, дачі);

Як показали результати проведеного в дипломному дослідженні аналізу, з середини 2005 року в АППБ “Аваль” відбулася різка переорієнтація структурного співвідношення кредитування фізичних та юридичних осіб.

Так, при рості обсягів кредитів, наданих юридичним особам у 2005 –2006 роках з рівня 8,2 млрд.грн. до 8,8 млрд.грн., зростання обсягів кредитів, наданих фізичним особам, відбулося з рівня 2,6 млрд.грн. до рівня 5,2 млрд.грн. (тобто в 2 рази).

Одночасно банк практично вийшов з ринку цінних паперів (зменшення обсягів з рівня 1,0 млрд. грн. до 0,3 млрд.грн.) та на +1,0 млрд.грн. збільшив присутність на ринку міжбанківського кредитування.

При цьому приріст ресурсної бази в 2005 –2006 роках відбувся тільки за рахунок зростання залучених коштів фізичних осіб:

- строкові кошти фізосіб зросли з рівня 4,8 млрд.грн.(середина 2005 року) до рівня 6,6 млрд.грн. (середина 2006 року);

- поточні залучені кошти фізичних осіб зросли з рівня 2,0 млрд.грн.(середина 2005 року) до 2,8 млрд.грн.(середина 2006 року).