Смекни!
smekni.com

Управління ліквідністю в комерційному банку (стр. 10 из 24)

В таблиці 2.2 відображене місце ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" в банківській системі України за розміром активів.


Таблиця 2.2Аналіз динаміки та структури активів банків України за 2007–2009 рр.*

№ п/п Банк Станом на 01.01.2008 Станом на 01.01.2009 Відхилення Станом на 01.01.2010 Відхилення
сума, млн. грн. питома вага (%) сума, млн. грн. питома вага (%) абсолют. в пит. вазі (%) сума, млн. грн. питома вага (%) абсолют. в пит. вазі (%)
1 Приватбанк 56211,4 14,2 80165,5 12,8 23954,1 -1,4 86066,1 14,2 5900,7 1,4
2 Ощадбанк 19290,9 4,9 57788,1 9,2 38497,2 4,4 59926,6 9,9 2138,5 0,7
3 Укрексімбанк 28609,9 7,2 48324,7 7,7 19714,8 0,5 57196,9 9,4 8872,2 1,7
4 Райффайзен банк аваль 44458,1 11,2 65361,6 10,4 20903,5 -0,8 54048,0 8,9 -11313,6 -1,5
5 Укрсиббанк 37664,2 9,5 55696,7 8,9 18032,6 -0,6 46347,8 7,6 -9348,9 -1,2
6 Укрсоцбанк 31226,8 7,9 49694,8 7,9 18468,0 0,0 43656,9 7,2 -6037,9 -0,7
7 Промінвестбанк 26090,3 6,6 27489,5 4,4 1399,2 -2,2 30437,2 5,0 2947,7 0,6
8 Отп банк 17910,4 4,5 33717,3 5,4 15806,9 0,9 29395,2 4,8 -4322,1 -0,5
9 Втб банк 11714,7 3,0 28343,6 4,5 16628,9 1,6 28780,1 4,7 436,4 0,2
10 Альфа-банк 15077,8 3,8 32310,1 5,2 17232,3 1,4 28693,6 4,7 -3616,5 -0,4
11 "Надра" 21256,3 5,4 30547,5 4,9 9291,2 -0,5 24845,8 4,1 -5701,7 -0,8
12 "Фінанси та кредит" 14634,4 3,7 18439,4 2,9 3805,0 -0,8 19456,8 3,2 1017,3 0,3
13 "Форум" 14418,9 3,6 20513,0 3,3 6094,2 -0,4 19453,2 3,2 -1059,8 -0,1
14 Перший укр.міжнародний банк 13896,5 3,5 20159,2 3,2 6262,7 -0,3 17399,7 2,9 -2759,5 -0,3
15 Родовід банк 9952,1 2,5 13195,7 2,1 3243,7 -0,4 16952,2 2,8 3756,5 0,7
16 Брокбізнесбанк 11979,8 3,0 14204,0 2,3 2224,3 -0,8 16162,8 2,7 1958,8 0,4
17 Сведбанк 9121,7 2,3 15984,2 2,6 6862,5 0,2 13852,7 2,3 -2131,5 -0,3
18 Кредитпромбанк 12504,2 3,2 14534,3 2,3 2030,1 -0,8 13578,4 2,2 -955,9 -0,1
19 Усього по групі 396018,2 100,0 626469,2 100,0 230451,0 606250,0 100,0

*Розраховано за даними офіційного сайту НБУ.


Дані таблиці 2.2 свідчать, що по результатах 2009 року за обсягом активів ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" знаходиться на дванадцятому місці серед банків України і питома вага даного показника банку в сукупних активах банків першої групи знаходиться на рівні 3,2 % станом на 01.01.2010 р. Протягом 2007 року рівень активів був меншим (біля 15 млрд.грн.) але питома вага в сукупних активах банків першої групи складала 3,7%, а у кризовому 2008 році рівень активів ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" знаходився на рівні 2,9%. Загалом, слід зазначити, що протягом аналізованого періоду активи банку зросли приблизно на 5 млрд.грн., незважаючи на кризові явища протягом 2008-2009 рр. Така тенденція є позитивним моментом в діяльності банку, оскільки саме активи приносять прибуток банківській установі, а також розширюють масштаби діяльності банку.

В таблиці 2.3 відображене місце ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" в банківській системі України за розміром зобов’язань.


Таблиця 2.3Аналіз динаміки та структури зобов’язань банків України за 2007–2009 рр.*

№ п/п Банк Станом на 01.01.2008 Станом на 01.01.2009 Відхилення Станом на 01.01.2010 Відхилення
сума, млн. грн. питома вага (%) сума, млн. грн. питома вага (%) абсолют. в пит. вазі (%) сума, млн. грн. питома вага (%) абсолют. в пит. вазі (%)
1 Приватбанк 50822,5 14,3 71969,8 13,0 21147,3 -1,2 75795,4 14,4 3825,6 1,4
2 Райффайзен банк аваль 39234,8 11,0 57925,6 10,5 18690,9 -0,5 48735,1 9,3 -9190,6 -1,2
3 Укрексімбанк 26047,1 7,3 43818,9 7,9 17771,8 0,6 46327,5 8,8 2508,6 0,9
4 Ощадбанк 17092,5 4,8 42316,1 7,7 25223,6 2,9 43540,2 8,3 1224,1 0,6
5 Укрсиббанк 34630,7 9,7 50827,1 9,2 16196,4 -0,5 41446,3 7,9 -9380,8 -1,3
6 Укрсоцбанк 28033,0 7,9 44519,1 8,1 16486,1 0,2 37629,0 7,2 -6890,0 -0,9
7 Отп банк 16596,1 4,7 31231,0 5,7 14634,9 1,0 26555,3 5,1 -4675,7 -0,6
8 Альфа-банк 13518,6 3,8 29002,2 5,3 15483,6 1,5 25815,6 4,9 -3186,6 -0,3
9 Втб банк 10916,3 3,1 25830,4 4,7 14914,1 1,6 25532,0 4,9 -298,4 0,2
10 Промінвестбанк 23407,1 6,6 24227,2 4,4 820,1 -2,2 24827,6 4,7 600,5 0,3
11 "Надра" 19500,8 5,5 28709,0 5,2 9208,2 -0,3 24371,1 4,6 -4337,9 -0,6
12 "Форум" 13071,5 3,7 18623,9 3,4 5552,4 -0,3 17586,6 3,4 -1037,2 0,0
13 "Фінанси та кредит" 12849,1 3,6 15963,0 2,9 3113,9 -0,7 17429,9 3,3 1466,9 0,4
14 Сведбанк 8284,1 2,3 13637,8 2,5 5353,7 0,1 15680,0 3,0 2042,2 0,5
15 Перший укр.міжнародний банк 11703,3 3,3 16671,9 3,0 4968,6 -0,3 14772,0 2,8 -1899,8 -0,2
16 Брокбізнесбанк 9684,4 2,7 11887,5 2,2 2203,1 -0,6 13850,1 2,6 1962,6 0,5
17 Родовід банк 8810,6 2,5 11785,5 2,1 2974,9 -0,3 12615,8 2,4 830,3 0,3
18 Кредитпромбанк 11385,1 3,2 12830,1 2,3 1445,0 -0,9 12355,9 2,4 -474,2 0,0
19 Усього по групі 355587,4 100,0 551776,1 100,0 196188,7 - 524865,5 100,0 - -

*Розраховано за даними офіційного сайту НБУ.


Відповідно до наведених даних можна стверджувати, що досліджуваний банк за аналізуємий період значно розширив масштаби своєї діяльності, про що свідчить збільшення обсягу зобов’язань. Так, протягом 2009 року обсяг зобов'язань збільшився на 1466,9 млн. грн., або на 8,7% в порівнянні до попереднього року. Питома вага зобов’язань банку в загальних зобов’язаннях банків І групи становить 3,3%, що є дещо вищим, ніж в попередньому році. Це можна розглядати як позитивне явище, адже обсяг зобов’язань банку залишається значним і достатнім для здійснення активних операцій, свідчить про довіру вкладників до установи.

Аналіз місця банку "Фінанси та Кредит" за прибутком наведено в таблиці 2.4.


Таблиця 2.4Аналіз динаміки та структури прибутку банків України за 2007–2009 рр.*

№ п/п Банк Станом на 01.01.2008 Станом на 01.01.2009 Відхилення Станом на 01.01.2010 Відхилення
сума, млн. грн. питома вага (%) сума, млн. грн. питома вага (%) абсолют. в пит. вазі (%) сума, млн. грн. питома вага (%) абсолют. в пит. вазі (%)
1 Приватбанк 1534,16 31,7 1 292 27,3 -242,4 -4,4 1 050 - -241,3 -
2 Ощадбанк 207,18 4,3 306 6,5 98,6 2,2 693 - 386,9 -
3 Укрсоцбанк 362,27 7,5 792 16,8 429,5 9,3 127 - -665,0 -
4 Укрексімбанк 501,01 10,4 622 13,2 121,1 2,8 21 - -601,0 -
5 Брокбізнесбанк 70,25 1,5 70 1,5 -0,2 0,0 18 - -52,2 -
6 Втб банк 20,85 0,4 56 1,2 34,9 0,7 0 - -55,3 -
7 Кредитпромбанк 24,89 0,5 31 0,7 6,6 0,2 -307 - -338,9 -
8 Альфа-банк 44,05 0,9 158 3,4 114,2 2,4 -348 - -506,7 -
9 Отп банк 232,74 4,8 77 1,6 -156,1 -3,2 -435 - -511,9 -
10 "Фінанси та кредит" 279,55 5,8 143 3,0 -137,0 -2,8 -450 - -592,6 -
11 "Форум" 52,58 1,1 10 0,2 -42,3 -0,9 -665 - -674,8 -
12 Перший укр.міжнародний банк 54,61 1,1 13 0,3 -41,5 -0,9 -801 - -814,0 -
13 Укрсиббанк 199,77 4,1 428 9,1 227,9 4,9 -1 244 - -1671,2 -
14 "Надра" 348,62 7,2 26 0,5 -322,8 -6,7 -1 364 - -1389,6 -
15 Райффайзен банк аваль 587,42 12,2 527 11,2 -60,0 -1,0 -2 019 - -2546,5 -
16 Промінвестбанк 234 4,9 99 2,1 -135,1 -2,7 -2 751 - -2850,1 -
17 Родовід банк 62,04 1,3 35 0,7 -27,4 -0,6 -4 216 - -4250,6 -
18 Сведбанк 16,21 0,3 40 0,8 23,4 0,5 -4 342 - -4381,8 -
19 Усього по групі 4832,6 100,0 4724,0 100,0 -108,6 - -17032,6 - - -

*Розраховано за даними офіційного сайту НБУ.