Смекни!
smekni.com

Управління ліквідністю в комерційному банку (стр. 9 из 24)

Провідні міжнародні агентства "Moody's" та "Fitch ІBCA" підтвердили рейтинг його надійності, що свідчить про стабільно високу ступінь довіри до банку з боку іноземних партнерів. Міжнародне рейтингове агентство Moody’s Investors Service підвищило рейтинги довгострокових зобов’язань у національній валют та довгострокового боргу в іноземній валют банку "Фінанси та Кредит" до B1 з B2 і рейтингу банку за національною шкалою до Aa3.ua з A1 .ua., а також рейтинги за незабезпеченими борговими зобов’язаннями в іноземній валют "В1/NP", та рейтинг фінансової стійкост і "Е+".

Діяльність будь-якого підприємства, в тому числі і банківської установи, характеризується його місією. Так, місія ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" полягає у тому, щоб завжди зберігати, брати участь у створенні та створювати самому, всіляко сприяти збільшенню та примножувати самому багатство своїх клієнтів, пропонуючи їм взаємовигідне партнерство, організовуючи партнерські стосунки на принципах стабільності, тривалості, надійності, компетентності та дотримання ділової етики, забезпечуючи ці стосунки інноваційними прагненнями та вольовими зусиллями персоналу, керівництва та власників Банку, досягаючи гармоні ї у стосунках між ними.

Філософією ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" є:

- здійснення своєї діяльності у інтересах клієнтів та власників;

- неухильне дотримання своїх зобов’язань;

- універсальність, орієнтованість на надання повного спектра банківських послуг як корпоративним (усіх форм власності), так і приватним клієнтам;

- прагнення досягти найвищих стандартів обслуговування клієнтів, створення атмосфери взаємовигідного партнерства, захист інтересів кожного клієнта;

- розвиток нових напрямків діяльності і нових, у т .ч. нетрадиційних продуктів;

- сполучення іноваційної спрямованості у розвитку зі зваженим та обгрунтованим підходом до інновацій, базування на принципах адаптивної моделі розвитку;

- виконання вимог законодавства, етичних норм та правил добросовісного ведення бізнесу;

- нейтралітет відносно до політичних партій та об’єднань, створення умов, за яких кожний працівник банку може цілковито реалізувати свій потенціал;

- розуміння соціальної значущості своєї діяльностіі врахування у ній не тільки економічних, але і соціальних факторів дотримання у своїй діяльност і принципів відкритості та демократичності , інформаційної чистоти та прозорості;

- відмова від фінансування екологічно шкідливих та соціально небезпечних проектів;

- здійснення своєї діяльності відповідно до міжнародних стандартів;

- постійне підвищення кваліфікації та професійних навичок персоналу банку.

Стратегiчною пріоритетами діяльності банку "Фінанси та Кредит" на 2010 рік є:

1) пiдвищення ефективностi дiяльностi банка за рахунок впровадження клiєнто-орiєнтованного пiдходу ведення бiзнесу шляхом визначення клiєнтських сегментів;

2) впровадження нових IT-технологiй та нових технологiй продажу;

3) пiдтримка лiквiдностi та збереження iснуючої позицiї на банкiвському ринку;

4) збiльшення об'єму та якостi комiсiйних послуг, у т.ч. за рахунок впровадження альтернативних каналiв продажу;

5) пiдвищення ефективностi управлiння витратами та проблемними активами.

6) пріоритет комплексного довгострокового обслуговування клієнтів порівняно із одноразовим короткостроковим.

Банк "Фінанси та Кредит" має генеральну ліцензію НБУ на проведення валютних операцій та здійснює весь спектр банківських послуг, які є на вітчизняному ринку, з обслуговування корпоративних та приватних клієнтів відповідно до міжнародних стандартів. Довгостроковий інтерес клієнта – головний пріоритет у роботі банку. З клієнтами працює висококваліфікована команда спеціалістів та персональні менеджери, які несуть відповідальність за забезпечення якісного обслуговування, оперативне та точне задоволення потреб клієнта. Запроваджуючи нові види банківських послуг та постійно вдосконалюючи комплекс банківського обслуговування, на сьогодні банк обслуговує 250 тисяч корпоративних клієнтів та приватних підприємців. На сьогодні банк пропонує весь спектр банківських послуг, серед яких поточні, вкладні операції, карткові продукти, різноманітні програми споживчого кредитування, які здійснюються в партнерстві з провідними вітчизняними торговими, ріелторськими компаніями й автовиробниками. Банк є уповноваженим Урядом України банком з виплати пенсій і соціальної допомоги громадян, виплати компенсації жертвам нацистських репресій, активно впроваджує програми обслуговування для окремих найменш захищених категорій клієнтів, зокрема, пенсіонерів.

ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" є займає вагоме місце на вітчизняномуринку платіжних карток. Банк є принциповим членом мiжнародних платiжних систем MasterCard International та Visa International i пропонує своїм клiєнтам повний комплекс послуг з обслуговування карток. Банк проводить емiсiю карток MasterCard та Visa, обслуговує приватних осiб, корпоративнi картрахунки пiдприємств, зарплатнi проекти. Емiтовано 685 тис. платiжних карток MasterCard та Visa. Привабливiстю для клiєнтiв у спiвпрацi з Банком є розвинута мережа вiддiлень, значна кiлькiсть банкоматiв, зручнi та сучаснi умови використання карткових продуктiв, програми лояльностi до клiєнтiв. Картковi технологiї надають можливiсть вiдкривати мультивалютнi кредитнi лiнiї, отримувати готiвку, здiйснювати солiднi покупки за безготiвковi кошти, що робить їх значно безпечнiшими та зручнiшими, а також подорожувати по всьому свiту без жодних обмежень. Iнфраструктура карткового бiзнесу включає 4087 торгово-сервiсних точки, 440 власних банкоматiв та 527 пунктiв видачi готiвки та є членом об'єднаної мережi банкоматiв з АКБ Укрсоцбанк, Укрсиббанк, АКБ Правекс Банк, ВАТ "Родовiд" та ВТБ, яка нараховує 3900 банкоматiв. За 2009 рiк банком реалiзовано 4 349 зарплатних проектiв, впроваджено спiльний з системою електронних платежiв Portmone.com проект, здiйснення розрахункiв за операцiями, проведених з використанням платiжних карток , для сплати за i товари i послуги. За це же рiк оборот коштiв по карткам склав: MasterCard International1 128млн.грн. та Visa International 6 976 млн.грн.

Інноваційна політика банку орієнтована на впровадження на українському ринку принципово нових, провідних банківських послуг, які надають клієнтам нові можливості управління своїми фінансами. Банк "Фінанси та Кредит" один із перших в Україні запропонував своїм клієнтам послуги Інтернет-банкінгу та GSM-банкінгу та продовжує їх постійно вдосконалювати, а також послуги з продажу через мережу своїх банкоматів та POS-терміналів електронних ваучерів провідних операторів мобільного зв’язку та IP-телефонії.

Будь-який аналіз та характеристика банку неможлива без аналізу статистичної інформації. Тому логічним є аналіз основних параметрів ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит". Такий аналіз буде проведено в розрізі власного капіталу, активів, зобов’язань та чистого прибутку банківської установи. В розрізі власного капіталу ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" має наступний рейтинг серед банків України (табл. 2.1).


Таблиця 2.1Аналіз динаміки та структури капіталу банків України за 2007–2009 рр.*

№ п/п Банк Станом на 01.01.2008 Станом на 01.01.2009 Відхилення Станом на 01.01.2010 Відхилення
сума, млн. грн. питома вага (%) сума, млн. грн. питома вага (%) абсолют. в пит. вазі (%) сума, млн. грн. питома вага (%) абсолют. в пит. вазі (%)
1 Ощадбанк 2162,1 4,8 15471,9 20,7 13309,9 16,0 16386,4 19,3 914,4 -1,4
2 Укрексімбанк 3216,6 7,1 4505,8 6,0 1289,2 -1,0 10869,4 12,8 6363,6 6,7
3 Приватбанк 5861,3 12,9 8195,7 11,0 2334,3 -1,9 10270,7 12,1 2075,0 1,1
4 Укрсоцбанк 3243,8 7,1 5175,7 6,9 1931,9 -0,2 6027,9 7,1 852,1 0,2
5 Промінвестбанк 3262,4 7,2 3262,3 4,4 0,0 -2,8 5609,6 6,6 2347,3 2,2
6 Райффайзен банк аваль 5559,5 12,2 7435,9 10,0 1876,4 -2,3 5312,9 6,2 -2123,0 -3,7
7 Укрсиббанк 4093,4 9,0 4869,6 6,5 776,3 -2,5 4901,5 5,8 31,9 -0,8
8 Родовід банк 1201,2 2,6 1410,2 1,9 209,1 -0,8 4336,4 5,1 2926,2 3,2
9 Втб банк 1219,9 2,7 2513,2 3,4 1293,3 0,7 3248,1 3,8 734,9 0,5
10 Альфа-банк 1910,3 4,2 3307,9 4,4 1397,6 0,2 2878,0 3,4 -429,9 -1,0
11 Отп банк 1427,3 3,1 2486,3 3,3 1059,0 0,2 2839,9 3,3 353,6 0,0
12 Перший укр.міжнародний банк 2191,6 4,8 3487,4 4,7 1295,8 -0,2 2627,7 3,1 -859,7 -1,6
13 Брокбізнесбанк 2307,7 5,1 2316,5 3,1 8,8 -2,0 2312,7 2,7 -3,8 -0,4
14 "Фінанси та кредит" 1984,9 4,4 2476,4 3,3 491,5 -1,1 2026,9 2,4 -449,5 -0,9
15 "Форум" 1613,1 3,6 1889,2 2,5 276,1 -1,0 1866,5 2,2 -22,6 -0,3
16 Сведбанк 833,8 1,8 2346,4 3,1 1512,5 1,3 1827,3 2,1 -519,1 -1,0
17 Кредитпромбанк 1301,3 2,9 1704,2 2,3 402,8 -0,6 1222,5 1,4 -481,7 -0,8
18 "Надра" 2040,2 4,5 1838,5 2,5 -201,7 -2,0 474,7 0,6 -1363,8 -1,9
19 Усього по групі 45430,4 100,0 74693,1 100,0 29262,7 85039,1 100,0

*Розраховано за даними офіційного сайту НБУ.


Як свідчать дані таблиці 2.1, за результатами 2009 року ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" займає чотирнадцяте місце за обсягом власного капіталу, який станом на 01.01.2010 року складає 2026,9млн. грн. або 2,4% сукупного капіталу банків першої групи. В попередні роки банк займав більш високі місця за обсягом даного показника. В абсолютному виразі капітал банку зріс на протязі періодів, що аналізуються на 42 млн. грн., що в порівнянні із іншими банками групи є досить малим зростанням. Така ситуація зумовлена зменшення власного капіталу банку в 2009 році на 449, 5 млн.грн. у зв’язку із фінансовою кризою, що є негативним для діяльності банку, оскільки знижується захисна функція капіталу.